0 0

ประโยชน์ของวิตามินบี2

วิตามินบี 2 หรือ ไรโบเฟลวิน ( Riboflavin ) เป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้เช่นเดียวกันกับวิตามินบี 1 และเป็นวิตามินที่มีคุณสมบัติที่สามารถเรืองแสงได้ โดยจะมีสูตร C17H20N406 ส่วนโครงสร้างจะประกอบด้วยวงแหวนไอโซอัลลอกซาซีน (Isoallaxazine) และน้ำตาลไรโบส (Ribose) มีลักษณะเป็นผลึกรูปสีส้มปนเหลืองเมื่อเป็นสารละลายจะให้สีเหลืองอมเขียวและเรืองแสงออกมา เครดิตฟรี นอกจากนี้วิตามินบี 2 สลายตัวได้ง่ายเมื่อยู่ในสภาวะเบส หรือโดนแสงอัลตราไวโอเลต แต่ค่อนข้างเสถียรต่อความร้อน และในสภาวะกรด ในธรรมชาติร้อยละ 90 วิตามินบี 2 จะอยู่ในรูป flavin...
0 0

ประโยชน์ดีๆจากวิตามินซี

“วิตามินซี” หรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) จัดเป็นวิตามินชนิดละลายน้ำ มีลักษณะโมเลกุลคล้ายน้ำตาลกลูโคสเป็นผลึกสีขาวมีรสเปรี้ยวและมีฤทธิ์เป็นกรดละลายในน้ำ ซึ่งวิตามินซีจัดเป็นวิตามินที่สลายตัวได้เร็วที่สุดในจ้าพวกวิตามินทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความไวต่อออกซิเจนมาก (ไวต่อปฎิกิริยา Oxidation) นอกจากนี้ยังสามารถสลายตัวได้ง่ายในบรรยากาศที่มีความร้อน แสง ความชื้นโลหะหนัก และในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพเป็นด่าง เครดิตฟรี สำหรับประวัติการค้นพบวิตามินซีนั้น เริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.1744 ดร.เจมส์ ลินด์ (Dr. James Lind) ได้ทดลองรักษาลูกเรือ 6 ใน 12 คน ที่เป็นโรคลักปิดลักเปิด...
0 0

วิตามินบี12มีประโยชน์อย่างไร

วิตามินบี 12 (Cobalamin) จัดเป็นวิตามินอีกชนิดหนึ่งที่สามารถละลายในน้ำได้ โดยเป็นสารที่มีโครงสร้างใหญ่และซับซ้อนประกอบด้วยวงแหวนคอริน (Corrin ring) ล้อมรอบ มีโคบอลด์อยู่กลางโมเลกุลซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Cobalamin ในส่วนของโครงสร้าง วิตามินบี 12 (Cobalamin) มีสูตรโครงสร้างเป็น C61-64H86-92N14PCo เครดิตฟรี ส่วนลักษณะรูปร่างของวิตามินบี 12 (Cobalamin) เป็นผลึกสีแดงเข้ม และสามารถละลายได้ในน้ำและแอลกอฮอล์ ไม่ทนต่อกรดและต่างมีความไวต่อแสง ซึ่งทั้งวิตามินบี 12 จะแตกต่างจากวิตามินบีตัวอื่นๆ ตรงที่พืชไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ สำหรับประเภทของวิตามินบี 12 นั้น...
0 0

สุดยอดสรรพคุณจากวิตามินบี9

วิตามินบี 9 (folic acid/folate) จัดเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 โดย Lucy Wills ซึ่งรายงานว่าสารสกัดจากยีสต์สามารถรักษาภาวะโลหิตจางชนิดเมกาโลบลาสติก (megaloblastic anemia) ในหญิงตั้งครรภ์ได้ จากนั้นสารนี้ได้ถูกพบในพืชผักอีกหลายชนิด เช่น ผักขม อัลฟาฟา จึงถูกเรียกว่า “โฟเลต” ซึ่งมาจากคำในภาษาลาตินว่า “folium” ที่หมายถึงใบไม้ เครดิตฟรี วิตามินบี 9 ยังมีหลากหลายอนุพันธ์ เช่น folic acid...
0 0

สุดยอดสรรพคุณจากวิตามินบี7

วิตามินบี 7 Biotin ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 โดย Dr.Helen Parson ต่อมา Kogl Tonnis ได้ทำการแยกสารออกมาจากไข่แดงแล้วทำการตั้งชื่อว่า “ไบโอติน” (Biotin) ในปี ค.ศ.1936 ในปัจจุบัน วิตามินบี 7 (Biotin) มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น vitamin และ coenzyme R เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ และมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างพลังงานในวัฎจักรเครบส์ (Krebs...
0 0

สรรพคุณของพิษนาศน์

สำหรับถิ่นกำเนิดของพิษนาศน์นั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่ามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในบริเวณใดของโลก แต่ในประเทศไทยนั้น สามารถพบขึ้นทั่วไปในภาคเหนือและภาคอีสาน บริเวณที่เป็นดินทรายในป่าผลัดใบและป่าโปร่งทั่วไป และยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรตามภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณพิษนาศน์ สำหรับนำพิษนาศน์มาใช้ประโยชน์นั้น ส่วนมากแล้วจะนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคทั้งในแบบใช้เป็นตัวยาเดี่ยว และใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องยาในตำรับยาต่างๆ โดยมีสรรพคุณดังนี้ ตำรายาไทยระบุว่า ราก รสจืดเฝื่อนซ่า ขับน้ำ ขับพิษภายใน แก้คางทูม แก้ฟกบวมตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ ส่วนตำรายาพื้นบ้านระบุว่า ราก ช่วยลดไข้ในเด็ก บำรุงน้ำนม แก้ฝี แก้พิษงู บำรุงน้ำนม และใน บัญชียาจากสมุนไพร ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา...
0 0

สรรพคุณอันหลากหลายของแอลคาร์นิทีน

แอลคาร์นิทีน (L-carnitine) หรือ คาร์นิทีน (carnitine) มาจากภาษาละติน แปลว่า เนื้อสด เนื่องจากครั้งแรกสกัดได้ จากกล้ามเนื้อของหมูคาร์นิทีน มีโครงสร้างเป็น quaternary amine เป็นสารที่สร้างในตับ และไตของคนเรา คาร์นิทีน เป็นสารประกอบจตุรภูมิของ (L-carnitine) แอมโมเนียมที่สังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนสองชนิด คือ ไลซีนและเมธไทโอนีน ในการสังเคราะห์คาร์นิ-ทีน ภายในร่างการอาศัย cofactor ได้แก่ วิตามินซี, ไนอะซิน, วิตามินบี และเหล็ก โดยสามารถใช้พลังงานจาก...
0 0

ประโยชน์ดีๆจากไคโตซาน

ไคโตซาน คือ สารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีในสัตว์กระดองแข็งและขาเป็นปล้อง เช่น เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู ซึ่งเมื่อนำมาสกัดแยกเอาแคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็จะได้สารสำคัญที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลูโลส เรียกว่า "ไคติน" (chi-tin) ไคโตซานถูกค้นพบในปี 1859 โดยศาสตราจารย์ C.Rouget เครดิตฟรี ไคโตซาน (Poly (1, 4-2- amino-2-deoxy-β-D-glucosamine)ไคโตซานเกิดจากปฏิกิริยาการกำจัดหมู่อะซีติล (Deacetylation) ของไคตินด้วยด่างเข้มข้น ทำให้โครงสร้างของไคตินบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันที่มีหมู่อะเซตามิโด (-NHCOCHᴣ)เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของหมู่อะมิโน (-NH₂)...
0 0

สุดยอดวิตามินบี1

วิตามินบี 1 (Thiamine) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ (Water solublevitamin) และร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารที่รับประทาน แต่สามารถสะสมในร่างกายได้ 30 วัน หลังจากนั้นจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ และสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนเมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นด่างหรือเป็นกลาง และยังทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียส เมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นกรด เครดิตฟรี สำหรับวิตามินบี 1 จัดเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ให้เกิดเป็นพลังงานเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญของระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนำกระแสความรู้สึกของเส้นประสาท ส่วนประเภทของวิตามินบี 1 นั้น...
0 0

สุดยอดสรรพคุณของวิตามินเอ

วิตามินเอ ถูกค้นพบโดย ดร. E.V. McCollum , นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยวิตามินA นี้ เป็นวิตามินที่เป็นสารประกอบ ไอโซพรีนอยด์ที่ ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน และเป็น 1 ในวิตามินที่ละลายในไขมัน (Fat soluble vitamins) ซึ่งจะดูดซึมพร้อมกับการดูดซึมไขมันของร่างกาย เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไม่สามารถขับออกมาทางปัสสาวะได้ แต่ถ้าหากร่างกายได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากไปก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกาย ดังนั้นวิตามินชนิดนี้จึงไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวันก็ได้ เครดิตฟรี ทั้งนี้วิตามินA สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม...