0 0
Levodopa (เลโวโดปา) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่เมื่อผ่านเข้าสู่สมองแล้วจะกลายเป็นสารสื่อประสาทโดปามีน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยอาจใช้ร่วมกับยา Carbidopa หรือยา Benserazide ตามการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วย ออกฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยาชนิดนี้ไม่ช่วยชะลออาการหรือรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดได้ slotxo การใช้ยา Levodopaใช้ยาตามฉลากและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยกว่าที่แพทย์สั่งหรือตามที่ฉลากระบุไว้ให้กลืนยาทั้งเม็ด โดยห้ามบดหรือเคี้ยว ยกเว้นได้รับคำสั่งจากแพทย์ และผู้ป่วยอาจแบ่งครึ่งเม็ดยาก่อนรับประทานได้ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเองแม้ยาจะไม่แสดงผลการรักษาดีเท่าที่ควรก็ตาม เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้ยา Levodopa เป็นเวลาหลายสัปดาห์จึงจะเห็นผลในช่วงเริ่มต้น ผู้ป่วยอาจรับประทานยาชนิดนี้ร่วมกับอาหาร เพื่อบรรเทาอาการของผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น อาการปวดท้องเป็นต้น แต่หากร่างกายมีการปรับสภาพจนคุ้นชินกับยาแล้ว ควรรับประทานยาในขณะที่ท้องว่าง เพื่อให้ยาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น...
0 0

Levetiracetamลีวีไทราซีแทม

Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม) เป็นยากันชักที่อาจช่วยลดอาการชักได้หลายชนิด นำมาใช้รักษาอาการชักหรืออาจใช้ร่วมกับยาต้านชักชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจนำมาใช้รักษาโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Levetiracetamใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยา Levetiracetam ชนิดยาฉีดจะใช้หยดเข้าทางหลอดเลือดดำภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้นยา Levetiracetam ชนิดรับประทาน ผู้ป่วยสามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้หากลืมรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่าตนรับประทานยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีระหว่างที่ใช้ยา ควรดื่มน้ำเปล่าให้มาก นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อยห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม xoslot คำเตือนในการใช้ยา Levetiracetamแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง...
0 0

Leucovorinลูวโคโวริน

Leucovorin (ลูวโคโวริน) เป็นกรดโฟลิกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยสร้างและรักษาเซลล์ที่ปกติ ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ (DNA) ที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็ง ใช้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดหรือการใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ยาเมโธเทรกเสท ยาไพริเมทามีน ยาไตรเมโทพริม เป็นต้น ใช้ร่วมกับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งรักษาหรือป้องกันโรคความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง เช่น เกล็ดเลือดต่ำ ภาวะโลหิตจาง และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Leucovorinโดยทั่วไปจะใช้ยานี้ในสถานพยาบาล ซึ่งควรใช้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ...
0 0

Ledipasvir-Sofosbuvirเลดิพาสเวียร์-โซฟอสบูเวียร์

Ledipasvir-Sofosbuvir (เลดิพาสเวียร์-โซฟอสบูเวียร์) เป็นยาต้านไวรัสที่นำมาใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี โดยออกฤทธิ์ยับยั้งไวรัสดังกล่าวไม่ให้แพร่กระจายในร่างกาย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvirใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถใช้ยาพร้อมหรือไม่พร้อมมื้ออาหารก็ได้ และให้ใช้ยาในเวลาเดิมทุกวันระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อตรวจการทำงานของตับยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีอาการแย่ลงหรือกลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจการทำงานของตับระหว่างที่รักษาและหลังจากหยุดใช้ยาเป็นเวลาหลายเดือนด้วยห้ามปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ชนิดเรื้อรัง ควรใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้ใช้ยารักษาได้ยากขึ้นหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2...
0 0

Lansoprazole แลนโซพราโซล

Lansoprazole (แลนโซพราโซล) เป็นยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ (Proton Pump Inhibitors) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด ลดจำนวนกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยลดการเกิดกรดไหลย้อน อาการแสบร้อนกลางอก รวมไปถึงช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ยา Lansoprazole มีข้อควรระวังในการใช้ยามากมาย ผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด หรือปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ slotxo การใช้ Lansoprazoleควรใช้ยาตามปริมาณที่แพทย์ระบุอย่างเคร่งครัด ห้ามกินยามากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่แพทย์กำหนดหากใช้ยารับประทานชนิดน้ำ ควรใช้อุปกรณ์ เช่น หลอดดูดยา แก้วยาน้ำ และช้อนยา เพื่อให้ได้ปริมาณยาที่ถูกต้องแม่นยำควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากใช้ยามานานเกิน 3 ปี เพราะอาจทำให้ร่างกายขาดวิตามิน บี12ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง...
0 0

Lanolin ลาโนลิน

Lanolin (ลาโนลิน) คือ สารที่สกัดจากขนแกะโดยผ่านกระบวนการลดสารก่ออาการแพ้ มีทั้งแบบครีมและขี้ผึ้ง ใช้ทาบนผิวหนังเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง เช่น ผิวแห้ง ผื่นคัน ผื่นผ้าอ้อม อาการหัวนมแตกจากการให้นมบุตร หรือผิวไหม้เนื่องจากการฉายรังสี เป็นต้น นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Lanolinหากมีอาการผิดปกติที่บ่งบอกถึงการแพ้ เช่น มีผื่น คัน หรือหน้าบวม เป็นต้น ควรรีบไปพบแพทย์ใช้ยาตามปริมาณและระยะเวลาตามที่แพทย์กำหนด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือบนฉลากยาอย่างเคร่งครัดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดหรือทาครีมกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งควรใช้ยาในขณะที่ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่อย่างตอนอาบน้ำเสร็จใหม่ ๆกรณีที่ใช้ยาเพื่อรักษาอาการเจ็บหัวนมจากการให้นมบุตร ให้ทายาปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวบนบริเวณที่เกิดอาการหลังจากให้นมบุตร...
0 0

Lamivudine ลามิวูดีน

Lamivudine (ลามิวูดีน) เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่มเอ็นอาร์ทีไอ (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors NRTI) ที่ออกฤทธิ์ช่วยลดจำนวนเชื้อเอชไอวีในร่างกายของผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อเอชไอวี เช่น การติดเชื้อบางชนิด และมะเร็ง เป็นต้น โดยนำมาใช้ร่วมกับยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีชนิดอื่น เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมไปถึงนำมารักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังด้วย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Lamivudine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Lamivudineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า...
0 0

Lactulose แล็กทูโลส

Lactulose (แล็กทูโลส) เป็นน้ำตาลสังเคราะห์ช่วยรักษาอาการท้องผูก เมื่อรับประทานเข้าไปตัวยาจะแตกออกในลำไส้ใหญ่แล้วออกฤทธิ์ด้วยการดึงน้ำจากร่างกายมายังลำไส้ใหญ่ ทำให้อุจจาระนิ่มลงและขับออกมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคตับที่มีระดับแอมโมเนียในเลือดสูงโดยจะช่วยดูดแอมโมเนียมาที่ลำไส้แล้วขับออกไปทางทวารหนัก slotxo การใช้ยา Lactuloseใช้ยาตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดหรือตามคำแนะนำบนฉลากยา ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดการรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการสับสน กระหายน้ำมาก ปัสสาวะมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ ปวดเมื่อยขา และกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ยาน้ำควรรับประทานโดยใช้ช้อนหรือถ้วยสำหรับวัดปริมาณเพื่อความแม่นยำ ไม่ควรใช้ช้อนธรรมดา หากไม่มีอุปกรณ์สำหรับวัดให้สอบถามจากเภสัชกรหากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หรือข้ามไปรับประทานยาครั้งต่อไปหากใกล้ถึงเวลา ห้ามเพิ่มปริมาณยาทดแทนหลังรับประทานยาอาจต้องรอนานถึง 48 ชั่วโมงจึงจะเห็นผลเต็มที่ แต่หากรับประทานหลายวันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์ยาแล็กทูโลสชนิดผงควรใช้ผสมกับน้ำอย่างน้อยประมาณ 120 มิลลิลิตร และอาจผสมน้ำผลไม้หรือนมเพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยาแล็กทูโลสในรูปแบบยาน้ำอาจมีสีเข้มขึ้นได้เอง ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายใด ๆ...
0 0

Ketorolac คีโตโรแลค

Ketorolac (คีโตโรแลค) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) นำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดหรือลดการอักเสบ ที่มีความรุนแรงปานกลางไปจนถึงรุนแรงมาก และมักจะใช้ก่อนหรือหลังขั้นตอนการแพทย์หรือการผ่าตัด แต่ไม่ได้นำมาใช้รักษาสาเหตุของโรคยานี้ รวมทั้งไม่นำมาใช้รักษาโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีอาการระยะยาว เช่น ข้ออักเสบ เป็นต้น slotxo การใช้ยา Ketorolacควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสชักรควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร และควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพของยาปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับสุขภาพและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย และเพื่อลดความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารและผลข้างเคียงอื่น ๆ ควรใช้ยานี้ในปริมาณน้อยที่สุดและเป็นระยะเวลาน้อยที่สุดที่เกิดประสิทธิภาพในการรักษาไม่ควรเพิ่มปริมาณยา ใช้ยาบ่อยหรือใช้เป็นระยะเวลานานกว่า 5 วัน แต่หากผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บปวดหลังจากวันที่ 5 ควรปรึกษาแพทย์ถึงยาชนิดอื่นที่อาจใช้ได้ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง...
0 0

Kanamycin กานามัยซิน

Kanamycin (กานามัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ ออกฤทธิ์กำจัดหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยไม่สามารถใช้รักษาอาการหวัด ไข้หวัด หรือการติดเชื้อไวรัสได้ ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Kanamycin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Kanamycinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรดื่มน้ำเปล่าให้มาก นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อยหากลืมใช้ยา ให้ไปปรึกษาแพทย์ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องรับการตรวจติดตามผลการรักษาเป็นระยะ โดยแพทย์อาจให้ตรวจเลือดเพื่อประเมินผลด้วยหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากรับยาฉีดมาใช้เองที่บ้าน ผู้ป่วยต้องศึกษาขั้นตอนการเตรียมยาและวิธีใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด...