0 0

Loperamideโลเพอราไมด์

Loperamide (ยาโลเพอราไมด์) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องเสียแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่ไม่สามารถใช้รักษาสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ท้องเสียได้ จึงห้ามใช้กับอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยยามีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยทำให้การบีบตัวของลำไส้และทำให้น้ำในอุจจาระลดลง อย่างไรก็ตาม ยา Loperamide มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร slotxo การใช้ยา Loperamideควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรยานี้สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากกว่าที่แพทย์แนะนำ หรือใช้เป็นเวลานานกว่า 48 ชั่วโมง โดยไม่ได้พบแพทย์หากอาการท้องเสียไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือมีอาการแย่ลง ควรไปพบแพทย์โดยเร็วในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2...
0 0

Lithiumลิเทียม

Lithium (ลิเทียม) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีและการทำงานในสมอง ใช้รักษาหรือป้องกันการเกิดซ้ำของกลุ่มอาการแมเนีย (Mania Episodes) ซึ่งเป็นภาวะอารมณ์ดีตื่นตัวผิดปกติจนทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพลาร์ และอาจใช้รักษาภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภท กลุ่มโรคขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulse Control Disorders) หรือ​อาการผิดปกติทางจิตบางภาวะของเด็ก slotxo การใช้ยา Lithiumยา Lithium มีอยู่หลายชนิดและปริมาณที่ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น ไม่ควรปรับเปลี่ยนขนาดยา รับประทานยาเกินระยะเวลาหรือน้อยกว่าที่แพทย์กำหนด เนื่องจากเป็นยาอันตรายและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น ก่อนการรับประทานยาควรแจ้งโรคประจำตัว ภาวะผิดปกติของผู้ป่วย หรืออาการแพ้ต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ โดยเฉพาะภาวะโซเดียมต่ำหรืออยู่ในช่วงรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำโดยทั่วไปตัวยาจะค่อย ๆ...
0 0

Lisinoprilลิซิโนพริล

Lisinopril (ลิซิโนพริล) เป็นยาต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE Inhibitor) ที่ออกฤทธิ์ช่วยคลายหลอดเลือด ทำให้ความดันโลหิตลดลง โดยนำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง รักษาโรคไตจากเบาหวาน ใช้หลังการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด และยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ในการรักษาภาวะหัวใจวายอีกด้วย slotxo การใช้ยา Lisinoprilใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอควรดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะที่ใช้ยานี้รับประทานยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้หากผู้ป่วยใช้ยานี้แล้วอาเจียนหรือท้องเสียอย่างต่อเนื่อง มีเหงื่อออกมากผิดปกติ หรือมีภาวะร่างกายขาดน้ำ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ เพราะอาจนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตต่ำผิดปกติ ภาวะไม่อิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุล หรือเกิดไตวายได้ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องให้ครบกำหนดแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นหากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้...