0 0
Read Time:4 Minute, 59 Second

Losartan (ลอซาร์แทน) คือ ยาลดความดันโลหิตประเภทหนึ่ง ซึ่งออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัว และทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น ซึ่งมักใช้รักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตันในผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือลดความเสียหายของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย
Losartan เป็นยาในกลุ่มแองจิโอเทนซิน 2 รีเซพเตอร์ แอนตาโกนีสต์ (Angiotensin II Receptor Antagonists) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมนแองจิโอเทนซิน 2 มีผลต่อการรักษาภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของเลือด นอกจากอาการป่วยดังกล่าวข้างต้นแล้ว Losartan อาจใช้เพื่อรักษาภาวะอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ได้ด้วย

slotxo

การใช้ยา Losartan
ก่อนใช้ยา ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบประวัติทางการแพทย์ และยารักษาตัวอื่นที่กำลังใช้อยู่เสมอ เนื่องจากยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับ Losartan จนส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายได้ โดยแพทย์จะแนะนำว่าควรเริ่มใช้ยาหรือควรหยุดใช้ยาชนิดใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยกำลังใช้ยารักษาดังต่อไปนี้
ยาขับปัสสาวะ (Diuretic)
ยารักษาความดันโลหิตชนิดอื่น
ยาลิเทียม (Lithium)
ยาต้านอาการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น แอสไพริน (Aspirin) ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) นาพรอกเซน (Naproxen) ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) เซเลโคซิบ (Celecoxib) อินโดเมทาซิน (Indomethacin) หรือ มีลอกซิแคม (Meloxicam) เป็นต้น
ผู้ป่วยต้องใช้ยา Losartan ตามปริมาณและวิธีใช้ที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาน้อยกว่าหรือเกินกว่าปริมาณที่แพทย์สั่ง หากลืมรับประทานยาครั้งหนึ่ง ผู้ป่วยควรรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ควรข้ามยารอบนั้นไปหากใกล้เวลาในการรับประทานยาครั้งถัดไป และห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะรับประทานยาร่วมกับมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้ ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด

การรักษาด้วยยา Losartan อาจใช้เวลายาวนาน 3-6 สัปดาห์ ในระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อตรวจวัดระดับความดันโลหิตอยู่เสมอ หากอาการป่วยต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นหลังใช้ยาไปแล้วกว่า 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ แต่หากเป็นการใช้ยา Losartan รักษาภาวะความดันโลหิตสูง แพทย์อาจให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น

นอกจากนี้ การใช้ยา Losartan อาาจทำให้ผู้ป่วยเผชิญภาวะขาดน้ำได้ง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ หรือภาวะเกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล หากผู้ป่วยพบอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที เช่น มีเหงื่อออกมากผิดปกติ อาเจียน ท้องร่วง เป็นต้น

xoslot

คำเตือนของการใช้ยา Losartan
ห้ามใช้ยาในผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยา หรือแพ้ส่วนประกอบใด ๆ ในยา Losartan
ในผู้ป่วยเบาหวาน ห้ามใช้ยา Losartan ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีส่วนประกอบของยาอะลิสคิเรน (Aliskiren)
ห้ามรับประทานอาหารเสริมที่มีโพแทสเซียม หรือสารทดแทนเกลือในขณะใช้ยา Losartan นอกจากแพทย์จะอนุญาต
ผู้ที่กำลังใช้ยา ไม่ควรวางแผนตั้งครรภ์ ควรระมัดระวังและใช้วิธีการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ห้ามใช้ Losartan ในผู้ป่วยตั้งครรภ์เด็ดขาด เนื่องจากยาอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์จนเป็นเหตุให้ทารกจริญเติบโตผิดปกติหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีอายุครรภ์อยู่ในไตรมาสที่ 2-3
สำหรับผู้ที่กำลังให้นมบุตร ไม่ควรให้นมบุตรในช่วงที่กำลังใช้ยานี้ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ว่ายาจะถูกส่งผ่านทางน้ำนมจนเป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่
ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบประวัติทางการแพทย์และการรักษาก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะประวัติอาการป่วยที่สำคัญ เช่น โรคไต โรคตับ ภาวะหัวใจวาย ภาวะเกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล ภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะใช้ยา เนื่องจากแอลกอฮอล์อาจส่งผลทำให้ความดันโลหิตต่ำ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากยา Losartan
ไม่ลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันอาการเวียนหัว
Losartan อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ จนนำไปสู่ภาวะไตวายได้ ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาจึงควรเฝ้าระวังอาการ และไปพบแพทย์ทันทีหากพบสัญญาณของอาการป่วยที่เป็นอันตราย

เครดิตฟรี

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Losartan
ยา Losartan มีผลทางการรักษาที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย แต่นอกเหนือจากประสิทธิผลทางการรักษา ในบางครั้ง Losartan อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงแก่ร่างกายในผู้ป่วยบางรายได้เช่นกัน
ผลข้างเคียงทั่วไปที่มักพบได้จากการใช้ยา Losartan ได้แก่
เป็นหวัด หรือ ไข้หวัด โดยมีอาการ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล มีไข้ จาม เจ็บคอ
ไอแห้ง ๆ
เป็นตะคริว
ปวดขา ปวดหลัง
ปวดท้อง หรือ ท้องร่วง
ปวดหัว วิงเวียน
รู้สึกเหนื่อยล้า หมดแรง
นอนไม่หลับ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการที่เป็นสัญญาณบ่งชี้อาการการแพ้ยา เช่น
มีผดผื่นขึ้นตามผิวหนัง
แน่นหน้าอก หายใจลำบาก มีปัญหาการหายใจ
หน้าบวม ลิ้นบวม ปากบวม หรือคอบวม
ส่วนผลข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่อาจเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะที่กล้ามเนื้อได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย จนอาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้ ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วน หากพบอาการเหล่านี้
ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแบบหาสาเหตุไม่ได้
กดแล้วเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ
อ่อนเพลียร่วมกับมีไข้
เหนื่อยล้าหมดแรงผิดปกติ
ปัสสาวะมีสีเข้ม
นอกจากนี้ ยังมีอาการที่เป็นผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จากการใช้ยา Losartan ที่ผู้ป่วยควรเฝ้าระวังสังเกตอาการ และไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเช่นกัน หากพบตัวอย่างอาการดังต่อไปนี้
รู้สึกเหมือนจะขาดใจตาย
เจ็บปวด หรือปวดแสบ ในขณะปัสสาวะ
หน้าซีด ผิวซีด เวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หายใจถี่ ใจเต้นแรง ไม่มีสติ
หายใจมีเสียงหวีด เจ็บหน้าอก
ง่วงซึม สับสนมึนงง อารมณ์เปลี่ยนแปลง ไม่อยากอาหาร กระหายน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน
ตัวบวม น้ำหนักเพิ่มขึ้น หายใจไม่อิ่ม ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ปัสสาวะเลย
มีโพแทสเซียมในร่างกายปริมาณมาก ทำให้มีอาการหัวใจเต้นช้าลง ชีพจรแผ่วเบา กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการเหน็บชา

สล็อต xo

About Post Author

macandnellisws

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Lorazepamลอราซีแพม
Next post Lurasidoneลูราซิโดน