0 0

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ( Gestational hypertension ) คือ ผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของมารดาและทารก ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุระหว่าง 20 และ 44 ปี เครดิตฟรี ประเภทภาวะความดันโลหิตสูง Chronic Hypertension คือ ผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ก่อนการตั้งครรภ์ในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ (...
0 0

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก ( Ectopic pregnancy ) คือ ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเป็นตัวอ่อนฝังตัวอยู่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่ผนังมดลูก มักเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่ ( ปีกมดลูก ) ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกได้ ซึ่งพบว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้นประมาณ 1 ในทุก ๆ 50 ของการตั้งครรภ์ในเพศหญิง ในการตั้งครรภ์ปกติไข่ที่ปฏิสนธิจะใช้เวลา 4 ถึง 5 วันเดินทางลงท่อนำไข่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังโพรงมดลูก ซึ่งจะทำการฝังตัวประมาณ 6 ถึง 7 วันหลังจากได้รับการปฏิสนธิ เครดิตฟรี สาเหตุของการตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูกมักเกิดขึ้นเพราะไข่ที่ปฏิสนธิไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังท่อนำไข่ลงสู่มดลูกได้...
0 0

อาการต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากอักเสบ ( Prostatitis ) เป็น การติดเชื้อของต่อมลูกหมาก แต่การอักเสบของต่อมลูกหมากในคนไข้บางรายไม่แสดงอาการของการติดเชื้อมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย พบได้ในผู้ชายทุกเพศทุกวัยได้รับผลกระทบจากลูกหมาก แต่อาการนี้พบได้บ่อยในผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี อาจเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน หรือเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบจากแบคทีเรียเรื้อรังได้เช่นกัน ต่อมลูกหมากเป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชายทำหน้าที่ผลิตน้ำอสุจิเพื่อส่งอสุจิผ่านท่อปัสสาวะการอักเสบของต่อมลูกหมากนั้นมีหลายสาเหตุ เครดิตฟรี สาเหตุของการเกิดโรคต่อมลูกหมากอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียมีการแพร่กระจายไปยังกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะและเข้าสู่ต่อมลูกหมากทำให้เกิดการอักเสบ ซึ่งสาเหตุของการอักเสบแตกต่างกันไปตามประเภท ดังต่อไปนี้1.ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังหรือกลุ่มอาการปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรัง ( chronic prostatitis or chronic pelvic pain syndrome...
0 0

อาการครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ ( Preeclampsia ) คือ การมีความดันโลหิตสูง และมีโปรตีนในปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์ จนทำให้เกิดความผิดปกติของการฝังตัวของรก ซึ่งโดยธรรมชาติรกจะฝังบริเวณเยื่อบุผนังมดลูก แต่ในกรณีที่แม่ครรภ์เป็นพิษรกจะฝังตัวได้ไม่แน่น ส่งผลให้รกบางส่วนเกิดการขาดออกซิเจน ขาดเลือด เมื่อเลือดไปเลี้ยงรกได้น้อยลง จะเกิดการหลั่งสารที่เป็นสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดของแม่ทีละเล็กทีละน้อย เมื่อถึงจุดหนึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เช่น เส้นเลือดสมองตีบ ตาพร่ามัว ตับวาย ฯลฯ พบได้บ่อยที่สุดระหว่างตั้งครรภ์ประมาณ 1 ใน 20 ของการตั้งครรภ์ หากได้รับการรักษาไม่ทันเวลาอาจเกิดอาการชักที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตทั้งแม่และลูก เครดิตฟรี อาการครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการหรือสัญญาณใด...
0 0

การแท้งลูกเกิดได้อย่างไร

ยุติการตั้งครรภ์ หรือการแท้งลูก ( Miscarriage ) คือ หญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียตัวอ่อน หรือทารกในครรภ์ช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่าการแท้งลูกในหญิงตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นภายในสามเดือนแรกคิดเป็น 10 – 25 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดการแท้งบุตรน้อยลง เมื่อผ่าน 20 สัปดาห์แรกไปแล้วทางการแพทย์เรียกว่า การตั้งครรภ์ตอนปลาย เครดิตฟรี สาเหตุของการยุติการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์สุขภาพแข็งแรงดีโอกาสของการแท้งบุตร อาจอยู่ในช่วง 10 – 25 % แต่ผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวหรืออายุมาก โดยเฉลี่ยจะมีโอกาสการแท้งลูกสูงประมาณ 20...
0 0

มดลูกหย่อนมีอาการอย่างไร

มดลูกต่ำ ( Pelvic Organ Prolapse ) หรือ มดลูกหย่อน ( Prolapsed Uterus ) คือ เกิดจากมดลูกมีการเคลื่อนย้ายต่ำลงจากตำแหน่งเดิมมาจนถึงปากมดลูก อาจยื่นออกมาจากช่องคลอด อาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่ลองรับอวัยวะในอุ้งเชิงกราน หากมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นได้เช่นกันเช่น ช่องคลอด กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ทวารหนัก และ มดลูกต่ำ หรือมดลูกหย่อย เครดิตฟรี สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของมดลูกต่ำการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และการคลอดบุตรทางช่องคลอดท้องผูกเรื้อรัง หรือเครียดกับการเคลื่อนไหวของลำไส้การผ่าตัดกระดูกเชิงกรานก่อนวัยหมดประจำเดือนการลดระดับฮอร์โมนหญิงหลังหมดประจำเดือนน้ำหนักทารกแรกเกิดที่มากกว่า 3,500 กรัมรูปร่างลักษณะของกระดูกเชิงกรานน้ำหนักเกิน...