0 0

อาการม้ามโต

อาการม้ามโต ( Splenomegaly ) คืออาการผิดปกติของม้าม ปกติเราจะไม่สามารถคลำเจอม้ามได้ ยกเว้นในผู้ที่มีร่างกายผอมมากหรือม้ามมีขนาดที่โตผิดปกติจึงจะสามารถคลำม้ามเจอได้ ซึ่งม้ามที่มีการทำงานที่ผิดปกติจะมีน้ำหนักประมาณ 4-5 เท่าของม้ามปกติหรือมีนำหนักมากกว่า 500 กรัม เครดิตฟรี ม้าม ( spleen ) เป็นอวัยวะมีรูปทรงเรียวรี คล้ายเมล็ดถั่วขนาดประมาณ 11 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 150 กรัม อยู่ที่บริเวณทางด้านหลังซ้ายของช่องท้อง อยู่ใต้ต่อจากกะบังลม ซึ่งจะอยู่แถวกระดูกซี่โครงซี่ที่ 9 – 12...
0 0

การรักษาโรคบรูเซลโลซิส

โรคบรูเซลโลซิส ( Brucellosis ) หรือโรคแท้งติดต่อ เป็น โรคติดต่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เรียกว่า บรูเซลล่า ( Brucella spp. ) ที่มักพบการติดเชื้อบรูเซลล่าในฟาร์มปศุสัตว์และสามารถแพร่เชื้อสู่คนได้ เนื่องจากเชื้อบรูเซลล่าสามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ทางบาดแผลที่ผิวหนัง การกินเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก การหายใจสูดดมเชื้อบรูเซลล่าที่ปนเปื้อนในอากาศภายในโรงฆ่าสัตว์ การสัมผัสกับเนื้อ เลือด เยื่อเมือก ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งของสัตว์จากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งสัตว์ที่พบมักติดเชื้อ ได้แก่ แกะ วัว แพะ หมู อูฐ ควาย...
0 0

การรักษาโรคลิชมาเนีย

โรคลิชมาเนียซิส หรือ Leishmaniasis คือ โรคติดเชื้อที่เกิดจากโปรโตซัวชนิดที่เรียกว่า ลิชมาเนีย ( Leishmania ) ปรสิตชนิดนี้อาศัยอยู่ในแมลงวันทราย ( Psychodidae ) แมลงหวี่และสัตว์หลายชนิดรวมทั้ง วัว ควาย สุนัข แมว สัตว์พวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของพาหะนำโรคได้เช่นกัน เครดิตฟรี โดยพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค อย่างน้อย 88 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา 75 ประเทศ และประเทศด้อยการพัฒนา 13 ประเทศ...
0 0

โรคหลอดลมฝอยอักเสบเป็นอย่างไร

หลอดลมฝอยอักเสบ ( Bronchiolitis ) เป็น การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้เกิดหลอดลมบวมและอักเสบ เมือกจะสะสมในทางเดินหายใจทำให้หลอดลมอุดต้น และเลือดคั่งในหลอดลมขนาดเล็กของปอด ซึ่งทำให้อากาศไหลเข้าและออกจากปอดได้ยากหลอดลมฝอยอักเสบที่พบบ่อยในทารกอายุ 3-6 เดือน และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หลอดลมฝอยอักเสบมักเกิดจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี Respiratory syncytial virus ( RSV ) ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปที่หลอดลมฝอย ทำให้เยื่อบุผิวอักเสบ บวม และหลั่งเสมหะออกมากทำให้เสมหะไปอุดกั้นการหายใจเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายได้ง่ายผ่านละอองในอากาศเมื่อมีผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือพูดคุยระยะฟักตัวของเชื้ออาร์เอสวี ประมาณ 2-5 วัน...
0 0

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อจากคนสู่คน

โรคไม่ติดต่อ ( NCDs )โรคไม่ติดต่อ เอ็นซีดี ( Non-communicable disease, NCDs ) เป็น โรคที่ไม่ติดต่อหรือแพร่กระจายจากคนสู่คน แต่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตและความพิการที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน โรคเอ็นซีดีทำให้มีผู้เสียชีวิต 41 ล้านคนในแต่ละปีคิดเป็น 71 เปอร์เซ็นต์ ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก โดยเฉลี่ยมีอายุระหว่าง 30 ถึง 69 ปี มากกว่า...
0 0

เลือดออกตามไรฟัน สัญญาณเตือนการขาดวิตามิน

โรคเลือดออกตามไรฟัน หรือ โรคลักปิดลักเปิด ( Scurvy ) เป็น ภาวะขาดวิตามินซี ( กรดแอสคอร์บิก ) ทำให้ร่างกายร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สามารถสร้างคอลลาเจน ( Collagen ) ได้นำไปสู่การลายตัวของเนื้อเยื่อในร่างกาย วิตามินซี ( Vitamin C ) ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กหากร่างกายขาดธาตุเหล็กอาจนำไปสู่การเกิดโรคโลหิตจางได้ นอกจากนี้ยังควบคุมการทำงานที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมายเช่น การเจริญเติบโตของร่างกาย การทำงานของเซลล์ การสร้างฮอร์โมน และเนื้อเยื่อ...