0 0

อาการหายใจมีเสียงดังผิดปกติ

เมื่ออากาศมีการเคลื่อนตัวหรือไหลแบบปั่นป่วน ( Tubulent Flow ) ผ่านบริเวณทางเดินหายใจส่วนที่แคบ ทำให้ผนังทางเดินหายใจเกิดการสั้นขึ้น จึงทำให้ อาการหายใจมีเสียงดังผิดปกติ ( Abnormal Sound During Breathing ) ขณะหายใจ ซึ่งลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจะอยู่กับตำแหน่งและความรุนแรงที่ทำให้ทางเดินหายใจเกิดการปิดกั้น ลักษณะที่ทำให้เกิดการปิดกั้น คือ ผนังทางเดินหายใจบวมกล้ามเนื้อบริเวณลำคอและช่องปากหย่อนตัว กล้ามเนื้อหลอดลมหดเกร็ง สิ่งแปลกปลอม เสมหะหรือเนื้องอกอุดกันในทางเดินหายใจ ทางเดินหายใจถูกกดโดยเนื้องอกหรือต่อมน้ำเหลืองภายนอก เป็นต้น เครดิตฟรี ตำแหน่งและลักษณะของการปิดกั้นระบบทางเดินหายใจ1.การปิดกั้นที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนโรคทรวงอก 2.การปิดกั้นที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนกลางในทรวงอก 3.การปิดกั้นที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนล่างในทรวงอก (...
0 0

อาการปัสสาวะออกน้อย

อาการปัสสาวะออกน้อย ( Oliguria and Anuria )ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะก็มีรายละเอียดยิบย่อยมากอยู่เหมือนกัน และมันยังสร้างความรำคาญและอุปสรรคในการใช้ชีวิตให้กับใครหลายๆ คนอีกด้วย ไม่ใช่แค่ปัสสาวะมากเท่านั้นเป็นปัญหา อาการปัสสาวะออกน้อย ( Oliguria and Anuria ) ก็เป็นปัญหาที่น่าหนักใจเช่นเดียวกัน เพราะไม่ว่าอะไรที่ผิดแผกไปจากธรรมชาติที่มันควรจะเป็นก็ย่อมไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น เครดิตฟรี รู้ได้อย่างไรว่ามีภาวะปัสสาวะน้อยอาการปัสสาวะออกน้อย เราจะให้ความสำคัญกับปริมาณ มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 400 มิลลิลิตรต่อ 24 ชั่วโมงในวัยผู้ใหญ่ และ100 มิลลิลิตรต่อ 24 ชั่วโมงในวัยเด็ก หากปัสสาวะมีปริมาณน้อยกว่านี้ก็จะถือว่าเข้าสู่ภาวะปัสสาวะน้อยแล้ว...
0 0

แนวทางการรักษาอาการไข้เฉียบพลัน

ภาวะไข้เฉียบพลัน ได้แก่ภาวะที่ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกาย > 37.8 องศาเซลเซียสมาไม่เกิน 2 สัปดาห์อาการไข้เฉียบพลัน จัดเป็นอาการป่วยที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด และมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรัษาทางการแพทย์มากที่สุดอีกอาการหนึ่ง สาเหตุของอาการไข้เฉียบพลันมักเกิดเนื่องจากโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งสาเหตุสามารถบ่งบอกหรือวินิจฉัยได้จากการซักประวัติและการตรวจร่างกาย ที่นำมาซึ่งแนวทางการรักษาอย่างได้ผล แต่บางครั้งอาการไข้เฉียบพลันที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุได้ในระยะแรก เนื่องจากไม่ร่างกายยังไม่แสดงอาการส่งผลให้ตรวจไม่พบอาการหรือลักษณะที่ผิดปกติ ดังนั้นพื่อหาสาเหตุจึงจำเป็นต้องทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการและทำการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด แพทย์จึงจะสามารถทำการวินิจฉัยสาเหตุและแนวทางในการรักษาได้ เครดิตฟรี สาเหตุการติดเชื้อ แบ่งเป็นการติดเชื้อเฉพาะที่ เช่น ปอดติดเชื้อหรือติดเชื้อหลายตำแหน่งสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อ ได้แก่ โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคมะเร็ง โรคไทรอยด์ การแพ้ยา หรือแพ้สารพิษอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อ ปวดกระดูกอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน...
0 0

อาการไข้เฉียบพลัน

อาการไข้เฉียบพลัน ( Acute Febrile illness : AFI ) คือ อาการไข้ที่ร่างกายมีอุณหภูมิมากกว่า 37.2 องศาเซลเซียนในช่วงเช้าและอุณหภูมิ 37.7 ในช่วงเย็น ซึ่งอาการไข้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งอาการไข้จะแสดงอาการให้เห็นและสามารถทำการวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการไข้ อาการไข้ชนิดนี้จะเกิดร่วมกับอาการของระบบอื่นเสมอ เช่น อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียน เป็นต้น มักไม่เกิดอาการไข้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าอาการไข้ที่เกิดขึ้นนานเกิน 2 สัปดาห์จะเรียกว่า “...
0 0

การประเมินความเสี่ยงของอาการเป็นลม

เป็นลม (Faint) คือ อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะและเกิดขึ้นกะทันหัน ทำให้หมดสติไปในระยะเวลาสั้น ๆ สาเหตุที่พบได้บ่อยเนื่องจากระดับความดันในเลือดต่ำ หรือเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพในส่วนอื่น ๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลสูง การขาดออกซิเจน การเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นนั่ง จากนั่งเป็นยืนเร็วเกินไป ผู้ที่เป็นลมส่วนใหญ่จะฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ในเวลาไม่นานหลังจากได้นอนราบลงไป เป็นลมเป็นอาการที่ไม่รุนแรง แต่ควรไปพบแพทย์หากสงสัยว่าการเป็นลมอาจเป็นอาการเตือนของโรคอื่น ๆ เครดิตฟรี อาการเป็นลม เป็นลม เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งตอนนั่ง ยืน หรือแม้แต่ตอนที่ลุกขึ้นหรือเปลี่ยนท่าเร็วเกินไป...
0 0

อาการเป็นลมหมดสติ

อาการหน้ามืด หรือ อาการเป็นลม ( Syncope ) จนหมดสติหรืออาการวูบ ( Syncope หรือ Spontaneous transient lost of consciousness ) เป็นอาการป่วยทั่วไปที่เข้ามารับการรักษาจากแผนกฉุกเฉิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้แรงงานประมาณร้อยละ 1 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด โดยในปัจจุบันนี้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ Syncope ” คือ “ a transient loss of...