0 0

การป้องกันอาการตัวเขียว

อาการตัวเขียว ( Cyanosis ) คือ อาการที่สามารถพบได้ในเวชปฏิบัติ เป็นอาการที่เนื้อเยื่อเกิดภาวะขาดออกซิเจน จึงทำให้เนื้อเยื่อเกิดการเปลี่ยนหรือมีสีที่คล้ำลง และเมื่อมีภาวะตัวเขียวเกิดขึ้นกับบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้กับผิวหนังหรือเยื่อบุที่บริเวณช่องปาก เราจะสามารถสังเกตได้ว่าที่ส่วนของลำตัว ริมฝีปาก มือ เท้า เล็บจะมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ เครดิตฟรี โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการจะมีทั้งที่เป็นแบบอาการเรื่อรังหรือแบบอาการเฉียบพลันที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อการรักษาที่การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องแล้ว ต้องทำการซักประวัติหรือทำการตรวจร่างกาย เพราะการซักประวัติและการตรวจร่างกายจะสามารถช่วยให้แพทย์ทำการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งระบุแนวทางรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยภาวะตัวเขียวที่เข้ามารักษาได้ สาเหตุของอาการเขียวอาการเขียวมีสาเหตุหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่จากการฟกช้ำ พรายย้ำ โรคผิวหนัง การตีบตันของหลอดเลือดเฉพาะที่ หรือจากสาเหตุอื่นๆ หรืออาการเขียวอาจจะเกิดขึ้นทั่วร่างกายจากการขาดออกซิเจนหรือขาดอากาศหายใจ โรคปอด โรคหัวใจ ได้รับสารพิษ หรือสาเหตุอื่นๆ...
0 0

วิธีการลดอาการไข้

ไข้ เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองการติดเชื้อโรค หรือ เกิดจากสาเหตุของการอักเสบของเนื้อเยื่อ โดยร่างกายจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติ ในการวินิจฉัยอย่างแน่นอนว่าเป็นไข้หรือไม่ เราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด หรือ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล ในการวัดอุณหภูมิของร่างกาย แล้วอาหารช่วยลดไข้มีอะไรบ้าง เครดิตฟรี วิธีการลดอาการไข้ผู้ป่วยที่มีภาวะตัวร้อน1.การลดไข้ด้วยยายาที่นำมาใช้ในการลดไข้มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มด้วยกัน ตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาดังนี้1.1คอร์ติโคสเตียรอยด์ ( Corticosteroid ) ยากลุ่มนี้ไม่มีฤทธิ์ในการลดไข้โดยตรง แต่ตัวยาจะเข้าไปยับยั้งการโดยปกติไม่ได้ใช้เป็นยาลดไข้แต่มีฤทธิ์ลดไข้ด้วยการยับยั้งการสังเคราะห์หรือการลอกรหัสพันธุกรรม ( transcription ) ของpyrogenic cytokines และinducible cyclooxygenase ผ่านปฏิกิริยาglucocorticoid receptor...
0 0

ไข้และการมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ

ร่างกายของคนเรามีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ( Body Temperature Regulation ) ที่ทำการควบคุม อุณหภูมิร่างกายให้สมดุล ซึ่งระบบการควบคุมอุณหภูมิจะทำการควบคุมด้วยศูนย์ควบคุมอุณหภูมิ ( Thermoregulation center ) ศูนย์ควบคุมจะอยู่ที่บริเวณสมองไฮโปธาลามัส ( Hypothalamus ) โดยศูนย์ควบคุมจะทำหน้าเป็น thermostat ที่ทำการตั้งระบบให้กับ setpoint ที่อุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทำการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ และเมื่อใดที่มี อาการไข้ ( Fever ) อุณหภูมิร่างกายก็จะสูงขึ้น หรือตัวร้อน...
0 0

การประเมินผลอาการใจสั่น

การตรวจสอบเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการใจสั่นหรือไม่ ควรทำการถามด้วยคำถาม 5 ข้อดังนี้1.ผู้ป่วยมีอาการ ( Symptom ) หรือเหตุการณ์หรือทำกิจกรรมอะไร ( circumstances ) ก่อนที่จะเกิด อาการใจสั่น เช่น ออกกำลังกาย ( exercise ) อยู่เฉยๆ ( rest ) ปัจจัยเสี่ยง ( predisposing factors ) อื่น2.มีอาการอะไรเกิดขึ้นร่วมด้วยบ้างและรู้สึกเป็นอย่างไร abrupt or...
0 0

อาการใจสั่นเป็นอย่างไร

อาการใจสั่น ( Palpitation ) คือ อาการที่หัวใจมีการเต้นแรงและเร็วกว่าปกติ ซึ่งอาการใจสั่นสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนมีการสั่นสะเทือนอยู่ภายในทรวงอก บางครั้งอาจมีอาการเจ็บหน้าอก อึดอัดหรือแน่นหน้าอกเกิดขึ้นด้วย อาการใจสั่นสามารถพบได้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามักเกิดจากอาการข้างเคียงจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ( Cardiac arrhythmias ) หรือเกิดจากอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อธัยรอยด์ชนิดเรื้อรัง ( systemic diseases ) โรคเครียด ( Psychosomatic Disorders ) หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการออกกำลังกายหรือร่างกายเกิดอารมณ์เครียด ( Emotional stress ) ก็จะทำให้ร่างเกิดอาการใจเต้นเร็วหรือใจสั่นแบบ...
0 0

วิธีดูแลตนเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ

ฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เป็นตัวควบคุมการสร้างและการหลุดลอก นอกจากนี้ฮอร์โมนทั้งสองยังเกี่ยวข้องกับการตกไข่จากรังไข่ในเพศหญิง เครดิตฟรี วิธีดูแลตนเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากจนเป็นโรคอ้วน และไม่ให้น้อยจนผอมเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมลดความเครียด ผ่อนคลายจิตใจรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของร่ายกายลดปัจจัยที่คาดว่าทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ เช่น เปลี่ยนวิธีหรือชนิดยาคุมกำเนิด และงดยาหรือฮอร์โมนที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ ( อาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ) แนวทางรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติหากมีอาการเลือดประจำเดือนออกมาผิดปกติหรือออกนานจนร่างกายมีอาการอ่อนเพลีย เปลือกตาซีด ปวดท้องน้อย มีไข้ ท้องโต หรือคลำเจอก้อนในท้อง ควรไปพบแพทย์โดยด่วน ในเบื้องต้นแพทย์จะซักถามเกี่ยวกับประวัติการมีประจำเดือน โรคประจำตัว และประวัติการใช้ยา จากนั้นจะทำการตรวจร่างกายทั่วไป...