0 0

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็น ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นอีกโรคหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ในระยะแรกๆ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการเจ็บปวดทรมาน อันเป็นสาเหตุให้บางครั้งผู้ป่วยไม่อยากมาพบแพทย์ตามนัดเพราะไม่มีอาการหรือความไม่สบายกายแต่อย่างใด ดังนั้นในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงต้องมีการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการของโรคและความเป็นมา ตลอดจนการรักษาและโรค แทรกซ้อนที่จะตามมาในภายหลังผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นมานานและไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติอย่างเสมอจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งเมื่อโรคแทรกซ้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นจะเกินอาการเจ็บปวดและทรมานได้ เครดิตฟรี ผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อเริ่มรักษาต้องมีการปรับตัว คือ ต้องหมั่นมาพบแพทย์ มีความอดทนและปรับพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารไม่ตามใจตนเอง และที่สำคัญยอมรับว่าตนเป็นโรคเบาหวานและต้องให้ความร่วมมือในการรักษาและการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดไปโดยผู้ป่วยต้องได้รับทราบว่าแพทย์มีเป้าหมายการรักษาอยู่ที่ การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงคนปกติ ซึ่งมีแผนการรักษาดังนี้ 1.การควบคุมอาหาร2.ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ3.พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามนัด เพื่อตรวจร่างกาย ติดตามผลการรักษาและประเมินสภาพของโรค รวมทั้งการรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินในปริมาณแพทย์สั่งโดยเคร่งรัด4.อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความรู้สึกของผู้ป่วยโรคเบาหวานในระยะแรก คือ กลัว ตกใจ สับสนไม่เชื่อว่าจะรักษาไม่หายจึงเปลี่ยนสถานที่รักษา มีความหวังว่าจะได้พบแพทย์เก่งๆ ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้...
0 0

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน

การดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะโรคเบาหวานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวัย เนื่องจากการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินที่อยู่ในร่างกาย อินซูลินมีความจำเป็นต่อร่างกายของเรามีหน้าที่คือนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย เช่น สมอง กล้ามเนื้อ ดังนั้น การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน จะต้องแตกต่างจากคนปกติทั่วไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ที่สำคัญคือภาวะกรดคั่งในเลือดจากสารคีโทนหรือภาวะหมดสติเนื่องจากระดับน้ำตาลสูงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เครดิตฟรี การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ร่างกายจะตอบสนองต่อภาวะดังกล่าวเหมือนภาวะที่มีความเครียดเกิดขึ้น จะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายตัว รวมแล้วเรียกสเตรสฮอร์โมน stress hormones ซึ่งจะทำให้ตับสร้างน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น คนปกติจะมีการตอบสนองโดยการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่สูงขึ้นไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในเนื้อเยื่อได้ ระดับน้ำตาลในเลือดจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้เพิ่มขึ้นได้ตามที่ร่างกายต้องการในขณะที่มีความเครียด และประกอบกับสเตรสฮอร์โมนเหล่านี้ยังมีผลทำให้ฮอร์โมนอินซูลินพาน้ำตาลกลูโคสเข้าเนื้อเยื่อได้ไม่ดีอีกด้วย ผลก็คือระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจะสูงขึ้นกว่าปกติและอาจจะขึ้นสูงได้มากๆ จนเป็นอันตรายได้ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลกลูโคสในเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อเพื่อใช้เป็นพลังงานได้ ร่างกายจึงสลายไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทน ซึ่งกระบวนการสลายไขมันนี้จะได้สารคีโทนซึ่งเป็นสารพิษและมีฤทธิ์เป็นกรดเกิดขึ้นด้วย หากร่างกายไม่มีฮอร์โมนอินซูลินหรือมีเพียงเล็กน้อยเช่นในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่...
0 0

ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ที่เพิ่งพบหรือตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน นอกจากจะต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็คงมีคำถามขึ้นมาในหัวมากมายว่า ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตอย่างไรบ้าง อะไรที่สามารถทำได้เหมือน เดิม หรืออะไรที่ไม่ควรทำและต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะเรื่อง อาหารผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความสำคัญกับอาการของโรคเบาหวานเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่ามีคำถามอะไรที่บ้างที่ผู้ป่วยมักสงสัยและอยากถาม ดังต่อไปนี้ เครดิตฟรี คำถามเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวานทั่วไป1.1 ผู้ป่วยเป็นเบาหวานสามารถรับประทานผลไม้ได้มากน้อยเพียงใดต่างจากคนปกติหรือไม่? ตอบ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานผลไม้ได้เป็นปกติ แต่ทั้งนี้ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากในผลไม้ทุกชนิดจะน้ำตาลที่อยู่ในรูปของฟรักโทส หากทานมากเกินไปจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ 1.2 ผู้ป่วยเบาหวานทานทุเรียนได้หรือไม่? ตอบ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานทุเรียน เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลมากและให้พลังงานสูง ผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานทุเรียนเข้าไปจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าการทานผลไม้อื่นๆ 1.3 ผู้ป่วยเบาหวานดื่นเบียร์ได้หรือไม่? ตอบ ไม่ควรดื่ม...
0 0

ศัลยกรรมปลูกผม Follicular Unit Extraction

การ ศัลยกรรมปลูกผม แบบ FUE หรือ (Follicular Unit Extraction) เป็นเทคนิคการศัลยกรรม ปลูกผม ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผม หรือผมบางในบางจุด ซึ่งวิธีการนี้ ใช้เทคนิคการผ่าตัดและปลูกถ่ายเซลล์รากผมที่ไม่เป็นอันตรายและได้ผลดี อีกทั้งยังเป็นการปลูกผมที่ถาวร ไร้รอยแผลและไม่มีผลข้างเคียงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย เครดิตฟรี การปลูกผม Follicular Unit Transplantation ( FUT ) ในทางการแพทย์ถือว่าเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมชนิดหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือพิเศษ โดยเครื่องจะทำหน้าที่ ถอนรูขุมขน Follicular...
0 0

การผ่าตัดโหนกแก้ม

ผ่าตัดโหนกแก้ม คงไม่มีความจำเป็นมากนัก ถ้าเราเป็นคนที่สวยเพอร์เฟ็คแบบแอนเจลีนาโจลี ดาราฮอลลีวูดที่สวยระดับโลก แต่จะมีสักกี่คนบนพื้นโลกที่จะสามารถมีแก้มโหนกแล้วสวยได้แบบนั้น เพราะเธอก็แค่มีโหนกแก้มที่ เด่นชัด แต่เครื่องหน้าส่วนอื่นๆมันดันถูกสร้างมาให้รับกับโหนกตรงนั้นพอดีทั้งตาแก้มปากล้วนได้รูปโหนกที่แก้มกลับกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้หน้าของเธอพุ่งดูสวยคมแบบคนที่มีโครงหน้าชัด ปัญหาก็ไม่เกิดเพราะเธอทำบุญมาดี ทุกอย่างก็เลยดีตาม เครดิตฟรี การตัดโหนกแก้ม กลายเป็นเรื่องราวของคนมีกรรมรึเปล่า…ก็ไม่ เพราะโหนกแก้มส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมเป็นหลัก พ่อก็มีโหนก แม่ก็มีโหนก ถ้าเราไม่มีอยู่คนเดียวจะน่าเศร้ายิ่งกว่า ฉะนั้นอย่าได้สิ้นหวังกับชีวิตอย่างน้อยที่สุด เราก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เหมือนคนอื่นเขา ถือว่าเป็นบุญวาสนาสูงสุด การ ผ่าตัดโหนกแก้ม เป็นการศัลยกรรมที่ใช้เพื่อการปรับโครงหน้าใหม่ ซึ่งมีประโยชน์มากกับผู้หญิงที่มีโครงหน้าค่อนข้างใหญ่ หรือเรียกแบบบ้านๆว่าหน้าบาน บานไม่พอยังโหนกจนเกินพอดี เพราะหน้าสวยแบบเอเชียต้องเป็นหน้า วีเชฟ เท่านั้น แต่สำหรับคนที่มีโหนกแก้มที่ชัดมากๆ...
0 0

ข้อดีของซิลิโคนแต่ละแบบ

หลังจากที่เราพูดคุยกันเรื่อง วัสดุที่นำมาใช้ในการเสริมจมูกว่ามีอะไรบ้าง กันไปแล้ว ว่า ซิลิโคนเสริมจมูก นั้นมี 2 แบบ คือ ซิลิโคนเสริมจมูกสำเร็จรูป และ ซิลิโคนเสริมจมูกแบบเหลา คราวนี้เราจะนำข้อดี ข้อเสียของซิลิโคนแต่ละแบบมาให้สาวๆ อ่านกันอย่างจุใจเลยล่ะค่ะ เครดิตฟรี ข้อดี ข้อเสียของซิลิโคน1.ซิลิโคนเสริมจมูกสำเร็จรูป ซิลิโคนเสริมจมูก แบบนี้เป็นแบบที่ผลิตออกมาสำเร็จรูปจากโรงงานเรียบร้อย มีความกว้าง-ยาวแตกต่างกัน เมื่อจะเสริมจมูก แพทย์จะทำการตกแต่งซิลิโคนอีกเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับโครงหน้าของคนไข้แต่ละราย ข้อดี ได้รูปทรงที่แน่นอนโอกาสที่จะเบี้ยว หรือเอียงน้อยเลือกได้หลายแบบตามความนิ่ม – แข็งทางที่ดี เวลาเลือก...