0 0

โรคที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นที่จะต้องได้รับอยู่เสมอ เนื่องจากร่างกายต้องใช้พลังงานในการประกอบกิจกรรมรวมทั้งใช้ในการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายด้วย แต่ทว่าร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตเก็บสะสมไว้อย่างค่อนข้างจำกัดและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้อย่างเพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่ร่างกายจะต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตอยู่เสมอ เพื่อให้มีพลังสำหรับเอาไปใช้งานได้อย่างพอเพียง ซึ่งตามปกติแล้วในแต่ละวันคนไทยในทุกช่วงวัย ยกเว้นอายุระหว่าง 0-5 เดือน ควรที่จะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ประมาณ 45-65% ของ เครดิตฟรี พลังงานทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน เพื่อที่จะมีพลังงานที่ช่วยในการเจริญเติบโตในเด็กได้อย่างพอเพียงและมีพลังงานที่ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับคนในวัยผู้ใหญ่ อย่างมีความสมดุลกับปริมาณของไขมันและเป็นการช่วยประหยัดโปรตีนซึ่งจะต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย อีกทั้งน้ำตาลที่เติมลงไปในอาหารก็ควรมีปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ควรที่จะเติมน้ำตาลลงในอาหารเกิน 25% ของพลังงานที่ได้รับในวันหนึ่งเนื่องจากในอาหารที่มีการใส่น้ำตาลเยอะส่วนใหญ่จะมีวิตามินและแร่ธาตุน้อย ซึ่งก็จะทำให้เกิดการขาดสารอาหารเหล่านี้ได้ และถ้าหากรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีรสหวานตามธรรมชาติค่อนข้างมากอยู่แล้ว ก็ให้ลดปริมาณการรับประทานอาหารที่เติมน้ำตาลลง เมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่น้อยเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะ 1.1 ภาวะไฮโปไกลซีเมีย ( Hypoglycemia...
0 0

หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต

นอกเหนือไปจากโปรตีน และไขมันแล้วสารคาร์โบไฮเดรตก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ผลิตพลังงานให้กับเรา โดยคาร์โบไฮเดรต ปริมาณ1 กรัม จะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ แต่ถ้าหากเป็นคาร์โบไฮเดรตที่น้ำย่อยในร่างกายของเราไม่สามารถที่จะย่อยได้ อย่างเช่น Resistant Oligosaccharides และ Non-Strach Polysaccharides จะให้พลังงานเพียง 2 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมเท่านั้น ส่วนพลังงานจากแหล่งอื่น ๆ ที่ร่างกายได้รับนั้นก็จะมีโปรตีน 4 กิโลแคลอรี่ และไขมัน 9 กิโลแคลอรี่ จากปริมาณ 1 กรัมเท่ากัน โดยร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหาร...
0 0

แนะนำสารอาหารให้พลังงานแก่ร่างกาย

คาร์โบไฮเดรต ( Carbohydrate ) คือ สารอาหารที่ร่างกายมีความต้องการเป็นอย่างมาก เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้มีแรงที่จะใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมประจำวันต่อไปได้ และที่สำคัญสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ประเภทนี้ยังเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียอีกด้วยและแน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยแล้ว คาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบทาน ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน ตัวอย่างอาหาร ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เป็นต้น ทั้งสองข้าวนี้เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลและสารประกอบลักษณะเชิงซ้อนซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อเข้าหากัน ภายในยังมีสารที่ประกอบที่สำคัญอย่าง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและไฮโดรเจนอยู่ภายในอีกด้วย ( สำหรับสัดส่วนของออกซิเจนกับไฮโดรเจนอยู่ที่ 1 ต่อ 2 ) เครดิตฟรี ประเภทคาร์โบไฮเดรตการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก จะมีผลอย่างไร...
0 0

สรรพคุณของเกลือไอโอดีน

ไอโอดีน ( Iodine ) คือ แร่ธาตุที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งช่วยควบคุมระบบเผาผลาญอาหารในร่างกาย แต่ร่างกายของเราไม่ได้มีความต้องการมากนัก และเมื่อร่างกายได้รับไอโอดีนก็จะเปลี่ยนให้เป็นไอโอไดด์ โดยร่างกายของเราจะมีไอโอดีนอยู่ประมาณ 25 มิลลิกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของน้ำหนักตัว ซึ่งครึ่งหนึ่งจะถูกเก็บไว้ที่ต่อมธัยรอยด์ อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ขุมขน ต่อม น้ำลาย ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก ส่วนในกระแสเลือดจะมีไอโอดีอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยมาก เครดิตฟรี หน้าที่ของไอโอดีนคืออะไร? ช่วยในการทำงานและการเจริญเติบโตของต่อมธัยรอยด์ และเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนไทรอกชิน...
0 0

การควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด

ลดปริมาณไขมันที่รับประทานให้น้อยลง เครดิตฟรี ควรรับพลังงานจากไขมันเพียงร้อยละ 30 ของพลังงานที่ได้รับในหนึ่งวันเท่านั้น แต่ไปเพิ่มพลังงานที่ได้รับจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนแทน ในอัตราร้อยละ 55 และ 15 ของพลังงานทั้งหมด เช่น ชายคนหนึ่งควรได้รับพลังงานจากอาหารในหนึ่งวัน ประมาณ 2000 กิโลแคลอรี่ ดังนั้นพลังงานที่ได้รับจากไขมันควรเท่ากับ 600 กิโลแคลอรี่ และไขมันที่ควรบริโภค ก็ควรเป็นไขมันอิ่มตัวจากไขมันหรือน้ำมันจากเนื้อสัตว์ น้ำมันมะพร้าว, ไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว จาก น้ำมันมะกอก, และไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง จาก น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันรำข้าว...
0 0

ความต้องการไขมันของร่างกาย

คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย ปี 2546 ได้แนะนำปริมาณไขมันที่ควรได้รับประจำวันในผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร คือ ร้อยละ 25-35 ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน โดยที่ไขมันที่บริโภคควรได้จากกรดไขมันจำเป็นกลุ่มโอเมก้า 3 ร้อยละ 0.6-1.2 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน และกรดไขมันจำเป็นกลุ่มโอเมก้า 6 ร้อยละ 5-10 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับสำหรับในเด็ก ปริมาณไขมันที่ควรได้รับจะค่อยๆ ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยที่เด็กอายุ 1-3 ปี ปริมาณไขมันที่ควรได้ คือ ร้อยละ...