0 0

ประโยชน์ของผักเขียด

ผักเขียดเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย ซึ่งสามารถพบได้ตลอดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบขึ้นในบริเวณที่มีน้ำขัง ตามบ่อเลี้ยงปลา และในนาข้าวหรือบริเวณดินแฉะๆ และพบทั่วไปในประเทศไทย โดยจัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง และจะพบมากในนาข้าวทางภาคเหนือ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณผักเขียด ผักเขียดสามารถนำมาใช้เป็นอาหารโดยใช้เป็นผักตามฤดูกาล เช่น ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกนำมาใช้รับประทานเป็นผัก ซึ่งมักจะเก็บมารับประทานในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเท่านั้น โดยจะรับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริก หรือ กับแกงรสจัดของภาคใต้ หรืออาหารรสจัดประเภท ลาบ ยำ ก้อย ส้มตำได้...
0 0

สรรพคุณของพญาวานร

พญาวานรเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเวียดนาม โดยเป็นพืชที่ถูกค้นพบในป่าแถบเวียดนามเหนือ ประมาณปี ค.ศ.1990 และมีการนำมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ต่อมาจึงได้มีการปลูกขยายทั้งเวียนนาม สำหรับในประเทศไทยนั้นพญาวานรถูกนำเข้ามาโดยกลุ่มทหารผ่านศึกสมัยสงครามเวียดนาม และในปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยแล้ว เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณพญาวานร พญาวานรมีการนำไปใช้เป็นสมุนไพรสำหรับบำบัดรักษาโรคต่างๆมากมายหลายโรคสรรพคุณก็จะคล้ายๆกับว่านชักมดลูก โดยในคน ได้แก่ ความดันโลหิต ท้องเสีย ไขข้ออักเสบ คออักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ เนื้องอก ลำไส้อักเสบ ตกเลือด รักษาแผล ท้องผูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการรักษาและป้องกันโรคอหิวาต์และท้องเสียในสัตว์เลี้ยงอีกด้วย นอกจากนี้ในตำรายาพื้นบ้านของเวียดนามยังระบุถึงสรรพคุณของใบพญาวานรไว้ว่า แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย จากการทำงานหนัก บรรเทาอาการประสาทหลอน แก้ไข้หวัด...
0 0

สรรพคุณของจำปา

เชื่อกันว่าจำปามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เพราะชื่อวิทยาศาสตร์ของจำปามีคำลงท้ายว่า champaca ซึ่งเป็นชื่อของจำปาในประเทศอินเดีย ภาษาฮินดีเรียกจำปาว่า จัมปา ด้วยเหตุนี้คนไทยจึงคงเรียกชื่อจำปาตามคนอินเดีย ส่วนการแพร่กระจายพันธุ์นั้นเชื่อว่ามีการแพร่กระจายพันธุ์จากอินเดียไปยังบริเวณเขตร้อนที่อยู่ใกล้เคียงเช่นในประเทศพม่า ไทย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เป็นต้น เครดิตฟรี สำหรับจำปาในประเทศไทยเชื่อกันว่าคนอินเดียคงนำจำปามาเมืองไทยพร้อมๆ กับการติดต่อค้าขาย และเผยแพร่อารยธรรม ศาสนา ภาษา ศาสนา การปกครอง มานับพันปีแล้ว และในปัจจุบันสามารถพบเห็นจำปาได้มากทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ตามป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ที่สูงในระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 1,300...
0 0

สรรพคุณของสีเสียดเทศ

สีเสียดเทศเป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ บริเวณประเทศพม่า อินเดีย ลาว กัมพูชา ส่วนในประเทศไทยพบได้ประปราย แต่ไม่มากเท่าสีเสียดไทย ดังนั้นคนไทยจึงนิยมนำสีเสียดไทยไปใช้เป็นสมุนไพรมากกว่าสีเสียดเทศ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณสีเสียดเทศ สีเสียดเทศจัดเป็นสมุนไพรที่มีการใช้บำบัดรักษาโรคมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยสีเสียดเทศเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาคล้ายกับกระเจี๊ยบแดง ซึ่งจะใช้ใบและกิ่งก้าน เป็นยาฝาดสมานเฉพาะที่ใช้ผสมเป็นยาอม ใช้ผสมในยาบ้วนปาก ใช้เป็นยาห้ามเลือดที่ออกทางจมูก ใช้แก้อาการท้องร่วง ใส่แผลเปื่อยและริดสีดวงทวาร ทาบริเวณน้ำกัดเท้า แก้บิดมูกเลือด ทาสมานแผล ใช้ใส่แผลเน่าเปื่อย ใส่แผลริดสีดวง ห้ามโลหิต ห้ามเลือดกำเดา แก้ลงแดง ทำยาอม ยาบ้วนปาก และในบัญชียาจากสมุนไพรตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา...
0 0

สรรพคุณของสำรอง

สำรองเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไป เช่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ไทย รวมถึง จีนตอนใต้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้วมักจะพบต้นสำรองได้ตามป่าที่มีความชื้นสูง เช่น ป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้นที่มีแสงแดดส่องถึงพื้นและมีฝนตกชุก สำหรับในประเทศไทยพบได้มากทางภาคตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะจันทบุรีและตราด ส่วนภาคอื่นๆ ก็พบได้บ้างแต่จะน้อยกว่าภาคตะวันออก เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณสำรอง มีการนำส่วนต่างๆ สำรองมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านดังนี้เมื่อนำผลสำรองมาแช่ในน้ำ เนื้อบาง ๆ ที่หุ้มเมล็ดอยู่จะดูดน้ำและพองตัวออกมา มีลักษณะเป็นแผ่นวุ้น และเมื่อแยกเมล็ด...
0 0

โหราเดือยไก่คืออะไร

เชื่อกันว่าโหราเดือยไก่เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน เพราะเป็นพืชที่มีความเป็นพิษ แต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรได้ หากมีการเตรียมเครื่องยาชนิดนี้ให้ดี ซึ่งชาวจีนสามารถนำเครื่องยาชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรมาตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยปีมาแล้ว และยังปรากฏในตำรายาจีนหลายตำรับอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการสันนิษฐานกันว่าถิ่นกำเนิดของโหราเดือยไก่น่าจะอยู่ในประเทศจีน เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทยข้อมูลเกี่ยวกับโหราเดือยไก่มีน้อยมาก และยังไม่ปรากฏว่ามีการพบเจอในธรรมชาติ หรือการปลูกในเชิงพาณิชย์ใดๆเลย ในการใช้เป็นสมุนไพรของไทยจะเป็นการใช้โดยการสั่งนำเข้าจากจีนมากกว่า ประโยชน์และสรรพคุณโหราเดือยไก่ มีการใช้โหราเดือยไก่เป็นสมุนไพรเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญในการนำมาใช้เป็นสมุนไพร คือ ต้องผ่านการกำจัดพิษออกก่อนเสมอ เพราะพืชชนิดนี้มีความเป็นพิษสูง โดยในตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณของโหราเดือยไก่ไว้ว่า โหราเดือยไก่ มีสรรพคุณแก้ลมจับโปง (แก้ปวดตามข้อ) และในการใช้ภายนอกใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ นอกจากนี้ยังมีการใช้โหราเดือยไก่ในพิกัดยาโหราทั้ง 5 ซึ่งประกอบไปด้วย โหราอมฤตโหรามิคสิงคลี โหราเท้าสุนัข โหรานอน และโหราเดือยไก่...