0 0

ต้นกระดูกไก่ดำมีประโยชน์อย่างไร

เชื่อกันว่ากระดูกไก่ดำเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้บริเวณประเทศ อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ และเนปาล แล้วต่อมาได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย สามารถพบได้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักจะพบตามธรรมชาติในป่าดงดิบเขา หรือพบได้ตามริมหนองคลองบึง และริมแม่น้ำ ซึ่งคนไทยก็มีการใช้ประโยชน์จากต้นกระดูกไก่ดำมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณกระดูกไก่ดำ ในอดีตมีการนำใบกระดูกไก่ดำมาใช้รักษาขาไก่ที่หักโดยการนำมาตำพอกแล้วประคบไว้บริเวณที่หัก นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการนำกระดูกไก่ดำมาปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามบริเวณบ้านอาคารต่างๆ รวมถึงสวนสาธารณะทั่วไปอีกด้วย ส่วนสรรพคุณทางยาของกระดูกไก่ดำนั้นตามตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า ใบใช้รักษาอาการปวดศีรษะ แก้ไข้ แก้ไอ ลดความร้อนในร่างกาย แก้เลือดคั่งค้าง...
0 0

สรรพคุณของจันทนา

สำหรับถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของต้นจันทนานั้น มีการระบุไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเชื่อกันว่าจันทนามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียบังคลาเทศ และประเทศพม่า ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียและติมอร์ ส่วนในประเทศไทยนั้นได้มีการนำพืชชนิดนี้เข้ามาปลูกเพื่อใช้เครื่องยาในภายหลัง โดยจะสามารถพบต้นจันทนาได้บริเวณป่าดิบแล้งทั่วไปที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่เกิน 400 เมตร และพบได้มากทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณจันทนา เนื้อไม้และแก่นของต้นจันทนามีกลิ่นหอมจึงมีการนำมาใช้ปรุงแต่งเป็นเครื่องอบเครื่องหอม และใช้บำทำธูปหอมมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว นอกจากนี้ในส่วนของสรรพคุณทางยาของจันทนานั้น ตามตำรายาไทยได้ระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า เนื้อไม้ใช้บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงธาตุไฟ บำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น บำรุงดวงจิตมิให้ขุ่นมัว แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ แก้เหงื่อตกหนัก...
0 0

สรรพคุณของคาโมมายล์

มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในยุโรปตะวันตก โดยคาดว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของคาโมมายล์น่าจะเป็นโรมันคาโมไมล์ และดอกคาโมมายล์ก็ใช้เป็นสมุนไพรมานานนับพันปี ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ กรีกและโรมัน โดยเป็นสมุนไพรที่นิยมมากในทวีปยุโรป ซึ่งชาวยุโรปจะรู้จักคาโมไมล์กันดีในชื่อ Capable of anything หรือยาครอบจักรวาล เครดิตฟรี แล้วจึงได้มีการกระจายพันธุ์ไปยังทวีปต่างๆในเวลาต่อมา ปัจจุบันมีการปลูกคามามายล์กันมากในทวีปยุโรป โดยมีการปลูกในประเทศเยอรมัน , รัสเซีย และฝรั่งเศส เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยพบปลูกแถวเชียงใหม่และเชียงราย ในที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1400 – 1600 เมตร ทั้งนี้ในปัจจุบันสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมนำมาใช้และรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ สายพันธุ์เยอรมันคาร์โมมายล์ ประโยชน์และสรรพคุณคาโมมายล์ ในอดีตมีการนำคาโมมายล์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ...
0 0

ประโยชน์ของนางแย้มป่า

นางแย้มป่าเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยแล้วมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังบริเวณเขตร้อนใกล้เคียง เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบป่าเบญจพรรณหรือตามชายป่าต่างๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 1100 เมตรจากระดับน้ำทะเล รวมถึงที่โล่งที่มีความชื้น หรือบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีพุ่มทึบและมีความชื้นในดินสูง เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณนางแย้มป่า นางแย้มป่านับเป็นพืชป่าชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลาย เช่น มีการใช้ยอดอ่อนที่ยังไม่มีดอกของนางแย้มป่ามารับประทานเป็นผักสด หรือใช้เป็นเครื่องเคียงของน้ำพริกหรืออาหารต่างๆ และในส่วนของคนทางภาคเหนือยังนิยมนำยอดอ่อนของนางแย้มป่ามาแกงใส่หน่อไม้อีกด้วย นอกจานี้ยังมีการนำส่วนต่างๆของนางแย้มป่ามาใช้เป็นยาสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคต่างๆดังนี้ ราก รสเฝื่อนใช้ต้มเป็นยาแก้ไข้ ช่วยรักษาลำไส้อักเสบ ช่วยขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ (โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นข้น ปัสสาวะเหลืองหรือแดง...