0 0

สรรพคุณของแห้ม

แห้ม เป็นพืชที่อยู่วงศ์เดียวกันกับ บอระเพ็ด และขมิ้นเครือ มีถิ่นกำเนิดบริเวณเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศ ลาว พม่า ไทย เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ ศรีลังกา รวมถึงทางตอนใต้ของอินเดีย โดยจะพบตามป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าดงดิบ ของประเทศดังกล่าว สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีการปลูกในเชิงพาณิชย์ แต่พบได้ตามป่าลึกในภาคเหนือ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรกันนั้นส่วนมากมักจะนำเข้ามาจาก ลาว และพม่า เป็นส่วนมาก เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณแห้ม มีการใช้เถาของแห้มเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว แต่เพิ่งจะมีกระแสนิยมในการใช้แห้มเป็นสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตมาประมาณ 3-4 ปีมานี้...
0 0

ประโยชน์ดีๆของข้าวเย็นเหนือ

ข้าวเย็นเหนือเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณประเทศพม่า ไทย และลาว แล้วจึงได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังบริเวณใกล้เคียง สำหรับในประเทศไทย มักจะพบมากทางภาคเหนือของประเทศและบางพื้นที่ในภาคอีสานบริเวณ ป่าโปร่ง ป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ทั้งนี้มีการนำเหง้าใต้ดินของข้าวเย็นเหนือมาใช้เป็นเครื่องยา เครดิตฟรี โดยพบว่าจะมีเหง้าพืชอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ทำเป็นเครื่องยาที่มีลักษณะคล้ายๆกัน คือ ข้าวเย็นใต้ แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันที่สามารถสังเกตได้ คือ ข้าวเย็นเหนือจะมีเนื้อสีแดงเข้ม เนื้อละเอียด มีรสมัน ส่วนข้าวเย็นใต้หัวมีเนื้อสีขาว และมีรสมันกร่อยออกหวานเล็กน้อย จะเป็นเครื่องยาที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ประโยชน์และสรรพคุณข้าวเย็นเหนือ เหง้าข้าวเย็นเหนือถูกนำมาใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรของไทยมาตั้งแต่โบราณแล้ว ซึ่งถูกนำมาใช้ทั้งในตำรายาไทย รวมถึงตำรายาพื้นบ้านภาคต่างๆ ทั้งเป็นการใช้เป็นยาเดี่ยวและใช้ประกอบเป็นเครื่องยากับสมุนไพรชนิดอื่นๆ โดยมีสรรพคุณตามตำรายาต่างๆ...