0 0

ผักเบี้ยใหญ่มีประโยชน์อย่างไร

ผักเบี้ยใหญ่เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในเขตร้อนของเอเชียใต้บริเวณประเทศอินเดียแล้วต่อมาได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังบริเวณเขตร้อนใกล้เคียง เช่นใน บังคลาเทศ ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฯลฯ สำหรับในประเทศไทย ผักเบี้ยใหญ่ถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่มักพบในนาข้าวและแปลงผักต่างๆ เช่น คื่นช่าย หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น และยังสามารถพบได้ตามบริเวณถนนหนทางต่างๆอีกด้วย เครดิตฟรี นอกจากนี้ผักเบี้ยใหญ่ยังสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศบริเวณดินที่ชื่นแฉะ หรือบนฝั่งริมน้ำ และในแปลงเกษตรทั่วไป ประโยชน์และสรรพคุณผักเบี้ยใหญ่ ในประเทศไทยมีการนำยอดอ่อนของผักเบี้ยใหญ่มารับประทานในหลายๆรูปแบบ เช่น นำมารับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกและใช้ทำสลัด หรือจะนำมาประกอบอาหารต่างๆ เช่น หั่นใส่ในไข่แล้วทำเป็นไข่เจียว...
0 0

สรรพคุณของไฟเดือนห้า

ไฟเดือนห้าจัดเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเขตร้อนบริเวณเมกซิโกลงมา สำหรับในประเทศไทยถูกนำเข้ามาเป็นไม้ประดับเป็นเวลานานแล้ว และได้กระจายพันธุ์ไปยังหลายภูมิภาค จึงมีชื่อพื้นเมืองที่หลากหลาย จนในปัจจุบันอาจจัดอยู่ในวัชพืชชนิดหนึ่งของไทย โดยสามารถพบได้บริเวณชายป่าทั่วไป ตามข้างทางหรือที่รกร้างต่างๆ รวมถึงตามเรือกสานไร่นาของเกษตรกร เป็นต้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณไฟเดือนห้า ในอดีตนิยมนำต้นไฟเดือนห้ามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามอาคารสถานที่ หรือตามสวนสาธารณะต่างๆ เพราะดอกต้นไฟเดือนห้ามีสีสันฉูดฉาดสวยงาม ส่วนสรรพคุณทางยาของไฟเดือนห้านั้น ตามตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า เมล็ดมีรสขม เป็นยาเย็น ใช้เป็นยาบำรุงให้ร่างกายอบอุ่น แก้อักเสบ แก้ฝี ต้นมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุไฟ แก้บิดใช้เป็นยาแก้ไข้ตัวเย็นหมดสติ ไข้ตรีโทษ (อาการไข้กระหายน้ำ เหงื่ออกมาก ซึก เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย...