0 0

ประโยชน์ดีๆของกำแพงเก้าชั้น

กำแพงเก้าชั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมักจะพบกำแพงเก้าชั้นในธรรมชาติบริเวณป่า ดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง รวมถึงป่าโปร่งทั่ว ๆ ไป ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป สำหรับในประเทศไทยสามารถพบตามป่าดังกล่าวได้ทั่วทุกภาคของประเทศ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณ กำแพงเก้าชั้นถือเป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้านของไทย ดังนั้นจึงมีการนำมาใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยเฉพาะในภาคอีสานจะมีการนำมาใช้แพร่หลายกว่าภาคอื่น ๆ เช่น ผลสุกของกำแพงเก้าชั้นจะมีการนำเยื่อหุ้มเมล็ดมารับประทานเป็นผลไม้ ป่าสำหรับทานเล่นชนิดหนึ่งซึ่งจะมีรสหวาน นอกจากนี้ยังมีการนำเถาหรือลำต้นของกำแพงเก้าชั้นมาใช้เป็นสมุนไพรอีกด้วย โดยสรรพคุณของกำแพงเก้าชั้นตามตำรายาไทยนั้นระบุไว้ว่า เนื้อไม้รสฝากเทาใช้ บำรุงโลหิต บำรุงตับไต แก้โลหิตจาง ใช้ขับของเสียออกจากร่างกาย ขับปัสสาวะ...
0 0

สรรพคุณของโสมไทย

เชื่อกันว่าโสมไทยเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียแล้วมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังดินแดนต่างๆ ในอเมริกาใต้และแอฟริกา สำหรับในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักจะพบได้ตามบริเวณที่ชุ่มชื้นใต้ร่มไม้ใหญ่ หรือตามที่ชุ่มชื้นในป่าเต็งรังและป่าโปร่งทั่วไป รวมถึงตามบริเวณบ้านพักอาศัยในชนบททั่วไป เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณโสมไทย ในประเทศไทยมีการนำโสมไทยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ยอดอ่อน และใบอ่อนของโสมไทยสามารถนำไปรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกโดยจะนำไปลวกหรือกินสดๆ ก็ได้ หรืออาจจะนำไปผัดแบบผักต่างๆ หรือนำมาใช้ทำแกงจืด แกงแค แกงเลียง และยังใช้นำมาประกอบอาหารแทนผักโขมก็ได้ ส่วนสรรพคุณทางยาของโสมไทยนั้นตามตำรายาไทยระบุไว้ว่า เหง้า รสหวานร้อน บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย แก้อักเสบ ลดอาการบวม ราก บำรุงปอด แก้ไอ แก้ไข้...
0 0

สรรพคุณของแมงลักคา

แมงลักคาเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา เช่น เม็กซิโก , กัวเตมาลา , เอลซัลวาดอ , ฮอนดูรัส เป็นต้น จากนั้นได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังเขตร้อนต่างๆ ทั่วโลก เช่นใน ปาปัวนิวกินี , คูราเซา , อินเดีย , บราซิล , อินโดนีเซีย , จีน และไทย เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทยนั้น สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยจะพบตามบริเวณที่รกร้าง ตามข้างทาง...
0 0

สรรพคุณของผักแว่น

ผักแว่นเป็นเฟิร์นน้ำชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียบริเวณเขตอบอุ่นและเขตร้อน ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยสามารถพบได้ตามที่ดินมีความชุ่มชื่นจนถึงน้ำท่วมขัง แหล่งน้ำตื้น ริมตลิ่งชายน้ำ หรือ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ตลอดจนในนาข้าว เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทย สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้ผักแว่นกับส้มกบ (oxalis corniculate Linn)...
0 0

พริกหยวกมีประโยชน์อย่างไร

พริกหยวกซึ่งเป็นพริกในสายพันธุ์ C.annuum L. มีแหล่งกำเนิดดั้งเมอยู่ในทวีปอเมริกากลาง บริเวณประเทศ เม็กซิโก และประเทศใกล้เคียง จากนั้นจึงได้กระจายไปยังทวีปเอเชียและอาฟริกา สำหรับในประเทศไทยสามารถพบเห็นพริกหนุ่มได้มากในภาคเหนือและภาคกลาง โดยแหล่งที่มีการปลูกมากจะอยู่ตามภาคเหนือลงมาถึงอยุธยา ซึ่งภาคเหนือนิยมนำมาใช้ทำเป็นอาหารในหลายๆเมนู เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณพริกหยวก พริกหยวกถูกนำมาใช้ประกอบอาหารมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว เช่นเดียวกันกับพริกขี้หนู แต่พริกหยวกจะมีรสเผ็ดน้อยกว่าจึงสามารถนำมารับประทานสดๆ หรือนำมาเป็นวัตถุดิบหลับในการใช้ประกอบอาหารได้ เช่น ใช้ทำน้ำพริกหนุ่ม ผัดเปรี้ยวหวาน ใช้รับประทานสดๆ กับแกล้มน้ำพริก หรือใช้เผาไฟนำมารับประทานเป็นเครื่องเคียงของต้มปลาทูในภาคเหนือ เป็นต้น สำหรับสรรพคุณทางยาของพริกหยวกนั้นตามตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า ผล ใช้ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ ขับปัสสาวะ เป็นยาเจริญอาหาร...
0 0

สรรพคุณของเลี่ยน

เลี่ยนเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณเอเซียใต้ ตั้งแต่อิหร่าน และแถบภูเขาหิมาลัย ต่อเนื่องมาจนถึงประเทศไทย รวมถึงตอนใต้ของจีนญี่ปุ่น แล้วมีการกระจายพันธุ์ไปทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิคจนถึงประเทศออสเตรเลียทางด้านตะวันออก และปาปัวนิวกินี นอกจากนี้พบในแถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล และอาร์เจนตินา เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทยพบตามธรรมชาติในป่าทั่วไป เกือบทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคใต้ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง โดยมักจะขึ้นอยู่ตามบริเวณที่ราบเป็นเขาไหล่เขา ริมลำห้วยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 500 เมตร ประโยชน์และสรรพคุณเลี่ยน มีการนำส่วนต่างๆของเลี่ยนมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ยอดและใบอ่อนสามารถนำมารับประทานได้ โดยนำมายางไฟพอสลดเพื่อลดความขม ใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับลาบ ก้อย รวมถึงใช้เป็นผักแกล้ม น้ำพริกชนิดต่าง ๆ...