0 0

ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงของมะม่วง

มะม่วงจัดเป็นผลไม้เมืองร้อนตระกลูเดียวกับมะปราง มีถิ่นกำเนิดแถบภาคตะวันออกของอินเดีย ต่อมาได้กระจายพันธุ์ไปยังบริเวณเขตร้อนใกล้เคียง รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เครดิตฟรี ปัจจุบันสามารถพบมะม่วงได้ในเขตร้อนต่างๆ เช่น กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮาวาย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาตะวันออกและใต้ อียิปต์ อิสราเอล และตอนใต้ของอเมริกาและมีสายพันธุ์กว่า 50 สายพันธุ์ สำหรับในประเทศไทยมะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยได้ส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากฟิลิปปินส์ และเม็กซิโกและสามารถเพาะปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนมากจะมีการปลูกมากในภาคเหนือและภาคกลาง ประโยชน์และสรรพคุณมะม่วง ประโยชน์ของมะม่วงที่เราคุ้นเคยเป็นประจำก็คือ นำมารับประทานเป็นผลไม้สดทั้งดิบและสุก โดยอาจใช้รับประทานสดๆ...
0 0

สรรพคุณของหัวร้อยรู

หัวร้อยรูเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียโดย มีแหล่งกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดียและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่เมียนม่าห์ ถึงอินโดนีเซียรวมถึงในหมู่เกาะแปซิฟิก และนิวกินี เป็น โดยมักจะพบในป่าดงดิบทั่วไป ส่วนในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณหัวร้อยรู หัวร้อยรูถูกนำใช้เป็นยาสมุนไพรของไทยมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยถูกนำมาใช้ทั้งในแบบสมุนไพรเชิงเดี่ยวและนำมาใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องยาอื่นๆ ตามตำรายาต่างๆ ซึ่งสรรพคุณทางยาของหัวร้อยรูในตำรายาไทยได้ระบุไว้ว่า หัวมีรสเมาใช้บำรุงหัวใจ แก้โรคปอด ช่วยขับชีพจร แก้ปวดศีรษะ แก้พิษในข้อในกระดูก แก้เบาหวาน แก้พิษประดง แก้ข้อเข่าข้อเท้าบวม บำรุงน้ำนมในสตรีหลังคลอด และแก้มะเร็ง แก้ท้องร่วง ขับพยาธิ นอกจากนี้หัวร้อยรูยังเป็น 1 ในส่วนผสมที่จัดอยู่ใน “พิกัดมหากาฬทั้ง 5”...
0 0

สรรพคุณของกระเบา

กระเบาเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณประเทศ พม่า , ไทย , ลาว ,กัมพูชา , มาเลเซีย และมีการกระจายพันธุ์ไปยับบริเวณใกล้เคียง โดยจะสามารถพบได้ตามเขาหินปูน ป่าดิบ และตามชายป่าริมน้ำทั่วไป ที่มีความสูงไม่เกิน 1300 เมตร จากระดับน้ำทะเล สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณกระเบา มีการใช้ผลแก่จัดของกระเบามารับประทานกับน้ำกะทิมะพร้าวโดยจะให้รสมันอร่อย ส่วนผลสุกก็นำเนื้อในมารับประทานโดยจะให้รสหวานมัน ส่วนเนื้อไม้ของต้นกระเบาก็สามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีเพราะเนื้อไม้ละเอียดมีความแข็งทนทาน โดยจะออกสีน้ำตาลอมเทา นอกจากนี้น้ำมันที่ได้จากการบีบเมล็ดของกระเบายังสามารถนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้อีกด้วย สำหรับสรรณคุณทางยาของกระเบานั้นตามตำรายาไทยได้ระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า ไม้ใช้แก้เสมหะเป็นพิษ ดับพิษทั้งปวง...
0 0

ประโยชน์ดีๆของต้นลำโพง

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของลำโพง เชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่แถบภูเขาทางภาคตะวันตกของประเทศปากีสถานและประเทศอัฟกานิสถาน แล้วจึงได้แพร่กระจายออกไปในเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลก เช่นในทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศโดยมักขึ้นตามบริเวณชายป่าที่รกร้างว่างเปล่า รวมถึงบริเวณข้างทางและข้างแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณลำโพง ลำโพงถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพรบำบัดรักษาโรคมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยทุกส่วนจะถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพร ซึ่งตามตำรายาสมุนไพรไทยได้ระบุถึงสรรพคุณของลำโพงไว้ดังนี้ ราก รสเมาเบื่อหวาน แก้ปวดบวมแก้อักเสบ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้คุ้มคลั่ง ไข้เซื่องซึม ฝนทาพิษร้อน ดับพิษฝี ใบ รสขมเมาเบื่อ ตำพอกฝี ทำให้ยุบ แก้สะอึกในไข้พิษไข้กาฬ ยาพอกแก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน แก้แผลเรื้อรัง...
0 0

สรรพคุณของไม้เท้ายายม่อม

ไม้เท้ายายม่อมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ในแถบประเทศอินเดีย แล้วต่อมามีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังบริเวณเขตร้อนใกล้เคียง เช่นในบังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศตามบริเวณป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือบริเวณชายป่าทั่วไปที่มีความชื้นพอประมาณ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณไม้เท้ายายม่อม ในบางท้องถิ่นมีการนำยอดอ่อนและดอกของไม้เท้ายายม่อมมาใช้ทำเป็นผักจิ้มน้ำพริกรับประทาน โดยนำยอดอ่อนและดอกมาลวกในน้ำร้อนก็สามารถนำไปรับประทานได้แล้ว สำหรับสรรพคุณทางยาของไม้เท้ายายม่อมนั้นตามตำรายาไทยได้ระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า ราก รสจืดขื่น แก้พิษ ไข้ ไข้เหนือ พิษกาฬ กระทุ่งพิษ ลดความร้อนในร่างกาย ถอนพิษไข้ทุกชนิด แก้หืดไอ ขับเสมหะลงสู่เบื้องต่ำ ตัดไข้จับ แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้ร้อนในกระหายน้ำ...
0 0

สรรพคุณของสนขี้มด

สนขี้มดจัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ในทวีปเอเชีย (แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในภูมิภาคไทยของทวีปเอเชีย) แต่สำหรับในประเทศไทยพบได้ประปราย โดยพบได้ในบางจังหวัดทางภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยมักพบตามชายป่าหรือตามแหล่งรกร้างที่มีความชื้นและมีต้นไม้ใหญ่หนาทึบ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณสนขี้มด ในสมัยก่อนเมื่อผู้คนเข้าป่าเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ เมื่อเกินการกระหายน้ำหรือหิวก็มีการนำผลสุกของสนขี้มดมาใช้รับประทานเพื่อระงับความหิวหรือแก่กระหายน้ำ ดังนั้นจึงถือได้ว่าสนขี้มดเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการนำยอดอ่อนของสนขี้มดมาใช้รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกรวมถึงนำมาใช้ประกอบอาหาร เช่น นำมาใช้เป็นผักเพื่อใส่ในแกงเลียง และแกงส้ม เป็นต้น สำหรับสรรพคุณทางยาของสนขี้มดนั้น ตามตำรายาพื้นบ้านและตำรายาในท้องถิ่นต่างๆ ระบุถึงสรรพคุณว่า เถา ราก และใบ ใช้เป็นยาแก้ไอ แก้โลหิต ขับเสมหะ หรือแก้เสมหะ แก้ริดสีดวงจมูกได้ ใบใช้เป็นยาแก้หอบหืด รากใช้เป็นยาถ่ายพรรดึก เถาและใบใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ...