0 0

สรรพคุณของแอสตาแซนธิน

แอสตาแซนธิน เป็นสารรงควัตถุ (pigment) ในตระกูลแคโรทีนอยด์ ( Carotenoid ) ที่มีสีชมพูถึงแดงส้ม และจัดเป็นสารสีในกลุ่มแซนโทฟิลล์ (Xanthophyll) ส่วนโครงสร้างทางเคมีของแอสตาแซนธิน (3,3’-dihydroxy-β-β’-carotene -4-4’-dione) ก็จะมีโครงสร้างอยู่ในลักษณะที่อยู่ในรูปของเบต้า-แคโรทีนที่ถูกเติมออกซิเจน โดยโครงสร้างหลักประกอบไปด้วยแกนไฮโดรคาร์บอน เครดิตฟรี ระหว่างคาร์บอนอะตอมจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะคู่ ที่เรียกว่า polyene โดยปลายทั้งสองข้างเป็นวงแหวนแบบปิด (Ionone rings) ของไฮโดรคาร์บอน ตรงปลายวงแหวนจะมีหมู่ของไฮดรอกซิลและออกซิเจน ลักษณะโครงสร้างแบบ polyene มีส่วนสำคัญที่ช่วยในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ลักษณะการดูดกลืนคลื่นแสงตลอดจนมีคุณสมบัติ lipophilic อีกทั้งวงแหวนค่อนข้างมีขั้ว...
0 0

ประโยชน์ดีๆของใยอาหาร

ใยอาหารหรือที่ศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า“ไดเอททารีไฟเบอร์”(Dietary Fiber) หมายถึง ส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืชที่ไม่ใช่อาหารและไม่สามารถถูกย่อยสลายต่อไปได้อีก ภายในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นส่วนประกอบของเปลือก ราก ใบ ลำต้น ผล หรือเยื่อหุ้มเมล็ดของพืชชนิดต่างๆ หรือคาร์โบไฮเดรตซึ่งประกอบไปด้วยโอลิโกเซ็กคาไรด์ (oltgosaccharide) resistant starches และสารประกอบอื่นๆ เช่น พอลิฟินอล (polyphenol) และลิกนิน (lignin) ซึ่งทนต่อการย่อยและการดูดซึมภายในลำไส้มนุษย์ โดยใยอาหารจะไม่มีสารอาหารและไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เครดิตฟรี ทั้งนี้คำว่า “ใยอาหาร” {dietary fiber (DF)} ที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใช้แทนคำว่า...