0 0

Modafinilยาโมดาฟินิล

Modafinil (ยาโมดาฟินิล) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยสันนิษฐานว่าตัวยาส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองอย่างกาบา (GABA) ที่ช่วยในการนอนหลับ นำมาใช้รักษาโรคลมหลับ โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจ รักษาความผิดปกติจากการนอนหลับไม่เป็นเวลา และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Modafinil มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Modafinilใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอการใช้ยา Modafinil มักใช้ติดต่อกันไม่เกิน 12 สัปดาห์รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือระหว่างมื้ออาหารก็ได้ สำหรับการรักษาความผิดปกติจากการนอนหลับไม่เป็นเวลา ให้ใช้ยา 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มทำงาน ส่วนภาวะง่วงหลับในตอนกลางวัน...
0 0

Misoprostolไมโสพรอสตอล

Misoprostol (ไมโสพรอสตอล) เป็นยาในกลุ่มโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ชนิดสังเคราะห์ เพื่อป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้จากการรับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือยาเอ็นเสด (NSAIDs) ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น ๆ จากภาวะดังกล่าว รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด ช่วยเร่งการคลอด หรืออาจใช้รักษาภาวะอื่นภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Misoprostolก่อนการใช้ยา ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา สมุนไพร อาหารเสริม หรือยาทุกชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสมอ รวมถึงใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และอ่านฉลากอย่างละเอียด เนื่องจากตัวยามีหลายรูปแบบ โดยทั่วไปมักรับประทานหลังอาหารและการใช้ยาครั้งสุดท้ายของวันควรเป็นเวลาก่อนนอน เพื่อประสิทธิภาพยาสูงสุด ยกเว้นแพทย์สั่งเป็นกรณีพิเศษนอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแมกนิเซียม ไฮดรอกไซด์ หรือยาที่กระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายอย่างน้อย 1-2...
0 0

Mirtazapineเมอร์เทซาปีน

Mirtazapine (เมอร์เทซาปีน) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า กลไกการออกฤทธิ์ของยายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่ายาอาจส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง และช่วยฟื้นฟูสมดุลสารเคมีในสมอง นำมาใช้รักษาโรคซึมเศร้า หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Mirtazapineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยา Mirtazapine พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ โดยปกติให้รับประทานยาชนิดเม็ดพร้อมน้ำเปล่า ส่วนยาชนิดเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปากต้องปล่อยให้ยาค่อย ๆ ละลายในปาก ห้ามเคี้ยวหรือกลืนยา และอาจดื่มน้ำตามเพื่อช่วยในการกลืนยาห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาหากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น...
0 0

Minoxidilไมนอกซิดิล

Minoxidil (ไมนอกซิดิล) เป็นยาขยายหลอดเลือดที่มีฤทธิ์ให้หลอดเลือดขยายตัว โดยนำมาใช้รักษาความดันโลหิตสูงที่ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ หรือทำลายอวัยวะที่สำคัญ ยาไมนอกซิดิลอาจนำมาใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ อีก 2 ชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง ที่สำคัญยารับประทานต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น นอกจากนั้น ยาไมนอกซิดิลแบบใช้เฉพาะที่ จะนำมาใช้ในการรักษาศีรษะล้านอีกด้วย slotxo การใช้ยา Minoxidilใช้ยาตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด แพทย์อาจเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือใช้เป็นเวลานานกว่าที่แพทย์แนะนำยารับประทานแพทย์อาจให้ผู้ป่วยใช้ยานี้ครั้งแรกที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อดูผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อจะได้รับการรักษาป้องกันได้อย่างทันการณ์อ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ป่วยหรือคู่มือการใช้ยาที่แนบมาให้อย่างละเอียด ห้ามเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาหรือตารางการใช้ยาโดยที่แพทย์ไม่ได้แนะนำในระหว่างที่ใช้ยาไมนอกซิดิล ผู้ใช้ยาควรวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยการวัดชีพจรตรวจสอบน้ำหนักหรือชั่งน้ำหนักตัวเองเสมอขณะที่ใช้ยาไมนอกซิดิล หากพบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป ควรแจ้งให้แพทย์ทราบควรตรวจสอบความดันโลหิตเป็นประจำและตรวจสอบการทำงานของหัวใจด้วยการใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำที่กำหนดแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เนื่องจากความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการให้เห็น...
0 0

MilkofMagnesiaมิลค์ออฟแมกนีเซีย

Milk of Magnesia (มิลค์ออฟแมกนีเซีย) หรือที่เรียกว่ายาแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium Hydroxide) เป็นยาชนิดหนึ่งในกลุ่มยาระบาย ทำงานโดยการช่วยเพิ่มน้ำในลำไส้ใหญ่จากเนื้อเยื่อรอบ ๆ ช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น บางครั้งอาจใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก หรือใช้รักษาอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Milk of Magnesiaควรดื่มน้ำ 1 แก้วเต็ม (ประมาณ 230 มิลลิลิตร) ตามทุกครั้งหลังกินยายา Milk of Magnesia มักออกฤทธิ์ให้เกิดการขับถ่ายขึ้นภายใน...
0 0

Midazolamมิดาโซแลม

Midazolam (มิดาโซแลม) เป็นยาระงับประสาทและยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าสารกาบา (GABA) ช่วยให้ระบบประสาทและสมองเกิดความผ่อนคลายและสงบ นำมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยง่วงจนหลับไปและไม่รู้สึกตัว รวมทั้งช่วยลดความวิตกกังวล รักษาอาการนอนไม่หลับและอาการชัก นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Midazolam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 2 ที่มีการควบคุมให้ซื้อได้เฉพาะโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ยาจึงต้องภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น slotxo การใช้ยา Midazolamใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยาชนิดฉีดใช้ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ห้ามฉีดเข้าทางกระดูกสันหลังห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ควรปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม xoslot...
0 0

Riluzoleริลูโซล

Riluzole (ริลูโซล) เป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS) ออกฤทธิ์ช่วยลดระดับสารกลูตาเมตในร่างกายและลดกรดอะมิโนที่ส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทที่ส่งข้อมูลจากสมองไปสู่กล้ามเนื้อ อาจช่วยชะลอการดำเนินโรคและยืดอายุขัยของผู้ป่วย แต่ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ นอกจากนี้ อาจนำมาใช้บรรเทาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Riluzoleใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาทุก ๆ 12 ชั่วโมง ในเวลาเดิมของแต่ละวันรับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือรับประทานยาหลังอาหาร...
0 0

Metoprololเมโทโพรลอล

Metoprolol (เมโทโพรลอล) เป็นยาเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta Blocker) ที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคหรืออาการ เช่น ภาวะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลวและโรคหัวใจ หรืออาจนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Metoprololควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสชักรควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร และควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพของยายานี้สามารถแบ่งครึ่งเม็ดได้และควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยวเม็ดยาหรือทำให้เม็ดยาแตกยานี้ใช้เพื่อควบคุมอาการโดยไม่ได้รักษาโรคให้หายขาด จึงไม่ควรหยุดใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดและตรวจวัดความดันอยู่บ่อยครั้งผู้ป่วยที่ใช้ยานี้รักษาความดันโลหิตสูง ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว ซึ่งความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่อาจทำให้เกิดอันตราย และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้า...
0 0

Reslizumab(เรสลิซูแมบ)

Reslizumab (เรสลิซูแมบ) เป็นยาในกลุ่มยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (Monoclonal Antibody) ออกฤทธิ์ช่วยลดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่อาจทำให้เกิดอาการของโรคหืด นำมาใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเพื่อบรรเทาและควบคุมอาการจากโรคหืดรุนแรงในผู้ใหญ่ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา ReslizumabReslizumab เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และในระหว่างที่ใช้ยาจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอ โดยก่อนเริ่มใช้ยาอาจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติเพื่อวัดระดับเม็ดเลือดบางชนิดด้วยระหว่างที่ฉีดยา ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแพ้ยา โดยให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันทีหากมีอาการคลื่นไส้ คัน ริมฝีปากบวม และหายใจผิดปกติ ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลจะเฝ้าดูอาการหลังฉีดยา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ยากรณีที่โรคหืดกำเริบ ให้ใช้ยาพ่นเท่านั้น เพราะยา Reslizumab ไม่สามารถรักษาอาการของโรคหืดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาสเตียรอยด์ห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน หากจำเป็นต้องหยุดใช้ยาต้องค่อย ๆ หยุดยาและปรึกษาแพทย์ก่อน...
0 0

Methylprednisoloneเมทิลเพรดนิโซโลน

Methylprednisolone (เมทิลเพรดนิโซโลน) เป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่นำมาใช้ต้านการอักเสบหรือกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย รักษาโรคผิวหนังที่ไวต่อยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ โรคหืดชนิดรุนแรง โรคภูมิแพ้ และป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอวัยวะใหม่ในการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการปล่อยสารที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Methylprednisoloneใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง มีไข้ เกิดการติดเชื้อ เข้ารับการผ่าตัด หรือรักษาทางการแพทย์ฉุกเฉินอื่น ๆ อาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยาตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ใด ๆ ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยา Methylprednisolone เพราะยาอาจทำให้ผลทดสอบทางการแพทย์บางประเภทคลาดเคลื่อนได้หากจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยา...