0 0

Nystatinไนสแตติน

Nystatin (ไนสแตติน) เป็นยาต้านเชื้อราที่มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ใช้รักษาการติดเชื้อราตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เชื้อราในช่องปาก ช่องคลอด ลำไส้ ผิวหนัง และเยื่อเมือก นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Nystatinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอก่อนรับประทานยาชนิดสารละลาย ให้เขย่าขวดก่อนทุกครั้ง และควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะการใช้ยา Nystatin ชนิดสารละลายเพื่อรักษาการติดเชื้อภายในปาก ผู้ป่วยอาจต้องอมยาไว้ให้นานที่สุด เพื่อให้ยาสัมผัสกับบริเวณที่ติดเชื้อใช้ยาให้ครบจำนวนตามที่แพทย์สั่ง แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม...
0 0

NSAIDsเอ็นเสด

NSAIDs (เอ็นเสด) ชื่อเต็มคือ Non-Steroidal Anti-Inflammatory เป็นกลุ่มยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้มากในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวด บวม หรืออักเสบต่าง ๆ เช่น แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษาโรคข้ออักเสบต่าง ๆ โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ และปวดแผล อย่างไรก็ตาม ยากลุ่ม NSAIDs ทำให้เกิดผลข้างเคียงมาก เช่น เลือดออก หัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก...
0 0

Nortriptylineนอร์ทริปไทลีน

Nortriptyline (นอร์ทริปไทลีน) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มไตรไซคลิก ออกฤทธิ์โดยปรับสมดุลสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ อาจนำมารักษาเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอน หรืออาการป่วยอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ได้เช่นกัน slotxo การใช้ยา Nortriptylineอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ใช้ยาเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่งหลังใช้ยา อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าอาการจะดีขึ้น ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้น และไม่ควรหยุดใช้ยาเองกะทันหัน เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้หากลืมใช้ยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาใกล้กับการใช้ยารอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไปในปริมาณปกติ ห้ามเพิ่มยาเพื่อทดแทน เพราะการใช้ยาเกินขนาดอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ และหากผู้ป่วยใช้ยาเกินขนาด ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเก็บรักษายาชนิดนี้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ไกลจากแสง ความร้อน...
0 0

Norfloxacinนอร์ฟลอกซาซิน

Norfloxacin (นอร์ฟลอกซาซิน) เป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่มยาควิโนโลน (Quinolone) ซึ่งมีกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยยานอร์ฟลอกซาซินจะนำมาใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรคหนองใน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร แต่ไม่มีผลต่อการรักษาเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม ยานี้มีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก ดังนั้น การใช้ยาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร slotxo การใช้ยา Norfloxacinก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด และหากมีความสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งขนาดยาที่ใช้ทั่วไป คือ 400 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง กลืนทั้งเม็ดพร้อมน้ำสะอาดควรรับประทานยาในขณะที่ท้องว่าง ก่อนอาหารประมาณ...
0 0

Norethisteroneนอร์อิทิสเตอโรน

Norethisterone (นอร์อิทิสเตอโรน) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกาย โดยออกฤทธิ์ปรับฮอร์โมนเพื่อรักษาอาการด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ รวมถึงใช้เพื่อเลื่อนประจำเดือนและคุมกำเนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยา Norethisterone มีข้อควรระวังในการใช้หลายประการ จึงควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนใช้ยาทุกครั้ง slotxo การใช้ยา Norethisteroneใช้ยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยาทุกครั้งรับประทานยาเม็ดพร้อมน้ำดื่ม ซึ่งอาจรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับมื้ออาหารก็ได้ห้ามใช้ยาที่หมดอายุควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวยาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และให้พ้นจากมือเด็กหากลืมใช้ยา ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับช่วงเวลาในการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามยาครั้งที่ลืมไป และไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเพื่อทดแทนหากรับประทานยาเกินขนาด อาจมีอาการคลื่นไส้...
0 0

Norepinephrineนอร์อิพิเนฟริน

Norepinephrine (นอร์อิพิเนฟริน) เป็นยาที่มีลักษณะคล้ายกันกับอะดรีนาลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เอง มีฤทธิ์ช่วยหดหลอดเลือด เพิ่มความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด ทางการแพทย์จึงสังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นเพื่อนำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Norepinephrineยา Norepinephrinee ใช้โดยการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับยานี้ที่โรงพยาบาล ระยะเวลาในการให้ยามักขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย บางรายอาจต้องใช้ยานี้เป็นเวลาหลายวันระหว่างที่ใช้ยา Norepinephrine แพทย์หรือพยาบาลจะสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เช่น ตรวจดูความดันโลหิต การหายใจ และสัญญาณอันตรายอื่น ๆระหว่างที่ได้รับยา หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บ ระคายเคือง หนาว หรือรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีดยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ...
0 0

Nitroglycerinไนโตรกลีเซอริน

Nitroglycerin (ไนโตรกลีเซอริน) คือ ยาขยายหลอดเลือดในกลุ่มไนเตรต ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น เพื่อลดภาวะขาดออกซิเจน รักษาและป้องกันอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หรืออาจใช้รักษาควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง ในระหว่างการผ่าตัดด้วย slotxo การใช้ยา Nitroglycerinก่อนใช้ยา Nitroglycerin ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการใช้ยารักษา อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่าง ๆ โดยเฉพาะก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือการรักษาทำหัตถการใด ๆ เพื่อปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการใช้สารเหล่านั้นร่วมกับยา Nitroglycerin เนื่องจากในบางกรณี แพทย์อาจแนะนำให้ปรับยา หยุดใช้ยา หรืออาหารเสริมบางชนิด เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้ยาเหล่านั้นร่วมกับ Nitroglycerin โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยเคยมีประวัติการแพ้ยา...
0 0

Nitrofurantoinไนโตรฟูแรนโทอิน

Nitrofurantoin (ไนโตรฟูแรนโทอิน) เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย นำมาใช้รักษาและป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยา Nitrofurantoin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Nitrofurantoinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยา Nitrofurantoin พร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารทันทีในการใช้ยาชนิดสารละลาย ให้เขย่าขวดก่อนนำไปวัดปริมาณยา โดยใช้ช้อนหรือถ้วยสำหรับวัดปริมาณยาต้องใช้ยาให้ครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะอาการอาจดีขึ้นก่อนที่โรคจะหายเป็นปกติ และอย่าลืมใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนได้โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับยาต่ออีก 3 วันขึ้นไปหลังจากทดสอบทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบการติดเชื้อกรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยาติดต่อกันในระยะยาว อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายบ่อยครั้งการใช้ยา Nitrofurantoin...
0 0

Nifedipineไนเฟดิปีน

Nifedipine (ไนเฟดิปีน) เป็นยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) มีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยคลายกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้น ยาไนเฟดิปีนนำมาใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือป้องกันการเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด และอาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่น ๆ ได้ เช่น รักษาโรคเรเนาด์ (Raynaud’s Syndrome) ป้องกันป้องกันอาการไมเกรน หรือการคลอดก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม ยาไนเฟดิปีนมีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร slotxo การใช้ยา Nifedipineก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้อย่างละเอียด และหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด สามารถรับประทานยาได้ตอนท้องว่างและพร้อมอาหาร...
0 0

Nicardipineนิคาร์ดิปีน

Nicardipine (นิคาร์ดิปีน) เป็นยาในกลุ่มยาปิดกั้นแคลเซียม (Calcium Channel Blocker) ทำงานโดยการขยายหลอดเลือด ทำให้ความดันเลือดลดลง และช่วยให้หัวใจไม่สูบฉีดเลือดหนักเกินไป รวมไปถึงช่วยควบคุมอาการเจ็บหน้าอก slotxo การใช้ยา Nicardipineโดยปกติแล้วยา Nicardipine มักใช้ในสถานพยาบาล แต่หากจำเป็นต้องใช้ที่บ้าน ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการใช้อย่างเหมาะสม และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ควรขับรถระหว่างใช้ยา เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงได้ควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวยา ปิดให้สนิท เก็บให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยงควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง พ้นจากความร้อนและชื้นควรทิ้งยาเมื่อไม่ได้ใช้ยาแล้วหรือยาหมดอายุห้ามใช้ยา หากสียาเปลี่ยนไป สีขุ่น เป็นฟอง บรรจุภัณฑ์แตกหรือชำรุดหากนึกได้ว่าลืมกินยา ให้กินยาทันที แต่หากเลยมานานจนใกล้ถึงเวลากินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามยาที่ลืมกินไป และกินยาตามตารางที่กำหนดไว้ปกติ...