0 0

MethyleneBlueเมทิลีนบลู

Methylene Blue (เมทิลีน บลู) เป็นสารประกอบเคมีสีเขียวเข้มที่เมื่อละลายน้ำจะกลายเป็นสีฟ้า ใช้รักษาภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย (Methemoglobinemia) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะขาดออกซิเจนหรือมีระดับเมทฮีโมโกลบินเกิน 25-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ฮีโมโกลบินไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ และอาจทำให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นแรง หอบ และหายใจเร็ว หรือหากมีระดับเมทฮีโมโกลบินสูงมาก ผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ Methylene Blue อาจถูกนำมาใช้ประกอบกับการทดสอบทางการแพทย์บางชนิดหรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา...
0 0

MethylSalicylateเมทิลซาลิไซเลต

Methyl Salicylate (เมทิลซาลิไซเลต) เป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่สำหรับบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ ที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อจากภาวะตึงหรือเคล็ด ข้อต่ออักเสบ ช้ำ หรือปวดหลัง เป็นต้น โดยยานี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกเย็นบริเวณผิวหนังในตอนแรก จากนั้นจะค่อย ๆ อุ่นขึ้น ซึ่งช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากการรู้สึกถึงอาการปวด นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Methyl Salicylateใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยในการใช้ยา...
0 0

Methotrexateเมโธเทรกเซท

Methotrexate (เมโธเทรกเซท) เป็นยาที่ออกฤทธิ์แทรกแซงการเจริญเติบของเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เซลล์มะเร็ง เซลล์ผิวหนัง และเซลล์ไขกระดูก ใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง มะเร็งกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น รวมถึงโรคสะเก็ดเงิน โรคโครห์น และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ slotxo การใช้ยา Methotrexateอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป ไม่ใช้ยาเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง และถามแพทย์หรือเภสัชกรให้แน่ชัดก่อน หากสงสัยเกี่ยวกับปริมาณหรือวิธีการใช้ยาผู้ป่วยอาจต้องตรวจเลือดบ่อยครั้ง เนื่องจากยาอาจส่งผลให้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดลดลงได้ควรเก็บรักษายาชนิดยารับประทานไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส เก็บให้ไกลจากแสง...
0 0

Methimazoleเมไทมาโซล

Methimazole (เมไทมาโซล) หรืออีกชื่อหนึ่งคือไทอะมาโซล (Thiamazole) ใช้ในการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ทำงานโดยยับยั้งการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกาย รวมถึงใช้ในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ หรือใช้รักษาร่วมกับผู้ที่ทำการรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีน (Radioactive Iodine) slotxo การใช้ยา Methimazoleยา Methimazole เป็นยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที หากลืมรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไปควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา และควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก xoslot...
0 0

Methamphetamineเมทแอมเฟตามีน

Methamphetamine (เมทแอมเฟตามีน) เป็นยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่มีฤทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารในสมองและส่งผลต่อเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์และภาวะอยู่ไม่นิ่ง จึงนำมาใช้ช่วยเพิ่มสมาธิและการจดจ่อในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD) และใช้รักษาผู้ป่วยโรคอ้วน (Obesity) ที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือการรักษาวิธีอื่น เพื่อช่วยให้ควบคุมความอยากอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Methamphetamineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามใช้ยาในเวลาเย็น เพราะอาจทำให้มีปัญหาในการนอนหลับหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้หรือบริโภควิตามินซีพร้อมกันกับยานี้ เพราะจะทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้น้อยลงห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติดหากผู้ป่วยรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นในระหว่างที่ใช้ยานี้เพื่อรักษาโรคอ้วน ให้หยุดใช้ยาและแจ้งให้แพทย์ทราบการให้หรือขายยานี้แก่ผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากความชื้น ความร้อน...
0 0

Methadoneเมทาโดน

Methadone (เมทาโดน) เป็นยาโอปิออยด์หรือยาระงับอาการปวดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองและไขสันหลัง ช่วยยับยั้งอาการเมาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด เช่น เฮโรอีน รวมทั้งใช้ลดความอยากและอาการถอนยาเสพติด บำบัดผู้ที่ติดยา รักษากลุ่มอาการขาดยาในทารก รักษาการขาดสารโอปิออยด์ ระงับอาการปวด รักษาอาการไอเรื้อรังจากมะเร็งปอด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Methadone มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Methadoneใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอก่อนรับประทานยาชนิดสารละลายให้เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง และควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะการใช้ยา Methadone ชนิดละลายในน้ำ ให้ละลายยาในน้ำสะอาดอย่างน้อย...
0 0

Metforminเมทฟอร์มิน

Metformin (เมทฟอร์มิน) คือยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน มีคุณสมบัติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีภาวะดื้ออินซูลิน โดยส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับอินซูลิน และการรักษาด้วยยาอื่น ๆ โดยยาเมทฟอร์มินจะเข้าไปลดกระบวนการสร้างน้ำตาลจากตับ ลดการดูดซึมกลูโคสภายในลำไส้ และกระตุ้นความไวต่ออินซูลินในร่างกายโดยทำให้มีการนำกลูโคสกลับเข้าไปในเซลล์และนำกลูโคสไปใช้เพิ่มขึ้น slotxo การใช้ยา Metforminการใช้ยา Metformin จะใช้ในกรณีที่มีการวินิจฉัยพบว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดควรรับประทานหลังอาหาร และไม่ควรหักหรือกัดยาขณะที่รับประทาน ให้กลืนยาลงไปเลยในคราวเดียว สำหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา อีกทั้งไม่ควรเปลี่ยนปริมาณการรับประทานยาเองโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ เพราะอาจกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ การใช้ยามากเกินขนาดจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงจนเป็นอันตราย รวมทั้งก่อให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดได้อีกด้วยการใช้ยาในการรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจบางชนิดอย่าง ดิจ๊อกซิน (Digoxin)...
0 0

Memantineมีแมนทีน

Memantine (มีแมนทีน) เป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท ใช้บรรเทาอาการของภาวะสมองเสื่อมระยะกลางไปจนถึงระยะรุนแรงที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร์ ออกฤทธิ์โดยยับยั้งกระบวนการทำงานของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ โดยอาจช่วยให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คิดและจดจำได้ดีขึ้น อาจช่วยให้สูญเสียความทรงจำช้าลง หรืออาจนำไปใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยานี้อาจช่วยบรรเทาภาวะสมองเสื่อมได้ แต่ไม่สามารถรักษาหรือป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ slotxo การใช้ยา Memantineใช้ยาตามฉลากยาและตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามรับประทานยาน้อยเกินไป มากเกินไป หรือนานเกินไปหากแพทย์ไม่ได้สั่งควรใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดใช้ยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามรับประทานยาเป็นประจำเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยใช้ยาในเวลาเดิมทุกวันเพื่อป้องกันการลืมประทานยา และเข้ารับการเติมยาก่อนยาจะหมดเสมอหากลืมรับประทานยา ให้รีบรับประทานทันทีเมื่อนึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไปและไม่ต้องรับประทานยาทดแทนมื้อที่ขาดรับประทานยานี้ในตอนที่ท้องว่างหรือหลังอาหารก็ได้ก่อนรับประทานยาชนิดน้ำ ควรวัดปริมาณยาด้วยอุปกรณ์ตวงยาที่ได้มาตรฐาน เช่น กระบอกฉีดยา ช้อนชนิดพิเศษที่ใช้วัดปริมาณยา หรือถ้วยยา เป็นต้น...
0 0

Meropenemเมอโรพีเนม

Meropenem (เมอโรพีเนม) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อที่ผิวหนังหรือเยื่อบุช่องท้อง และโรคซิสติกไฟโบรซิส โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Meropenem มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Meropenemใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดใช้ยาเร็วเกินไปหรือขาดช่วงไป อาจทำให้โรคไม่หาย และอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้หลังจากรับการฉีดยา Meropenem ผู้ป่วยควรมีอาการดีขึ้นตั้งแต่...
0 0

Meloxicamมีลอกซิแคม

Meloxicam (มีลอกซิแคม) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ใช้บรรเทาอาการอักเสบ บวม ตึง หรือปวดจากโรคไขข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก เป็นต้น ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป การใช้ยาในระยะยาวหรือในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนการใช้ยา slotxo การใช้ยา Meloxicamควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่งควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง...