0 0

การนอนช่วยชะลอวัยได้

การนอน เป็นปัจจัยสำคัญของร่างกายมนุษย์ ช่วงชีวิตของคนเราจะใช้เวลาในการนอนมากถึง 30-40 %ของเวลาทั้งชีวิต เรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเราใช้ไปกับการนอนนั่นเอง ร่างกายของมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีมหัศจรรย์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ดังนั้นเมื่อในชีวิตประจำวันของเราได้มีออกแบบกำหนดว่าต้องให้เราทำการนอนมากที่สุด แสดงว่าการนอนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างแน่นอน การนอนหลับเปรียบเหมือนการชาร์ตพลังงานให้กับร่างกาย ถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอร่างกายก็จะได้รับพลังงานที่ลดลง รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไม่ตื่นตัวและตอบรับกับสิ่งรอบตัวได้ไม่ดี รวมถึงการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่น้อยลงโดย เฉพาะการทำงานของสมองทั้งด้านการเรียนรู้และความจำ แต่ถ้าเรามีการนอนหลับอย่างเพียงพอจนสามารถชาร์ตพลังงานให้กับร่างกาได้อย่างเต็มที่ เครดิตฟรี การทำงานของระบบภายในจะมีประสิทธิภาพที่ดี ส่งผลให้มีภูมิต้านทานโรคสูงและห่างไกลจากโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันต่ำ ช่วยเพิ่มความจำ การเรียนรู้ของสมองให้ดีขึ้นนอกจากนั้นในขณะที่เรานอนหลับอยู่ระบบการเผาพลาญจะมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผาพลาญไขมัน คาร์โบไฮเดรต...