0 0

Ramiprilรามิพริล

Ramipril (รามิพริล) เป็นยายับยั้งหรือต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE Inhibitors) ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว และใช้รักษาอาการหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ อาจถูกนำมาใช้ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้วย slotxo การใช้ยา Ramiprilใช้ยา Ramipril ตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยา Ramipril พร้อมหรือไม่พร้อมมื้ออาหารก็ได้ โดยควรใช้ยาตามคำแนะนำบนฉลากเสมอรับประทานยาโดยกลืนยาทั้งเม็ดโดยไม่ต้องเคี้ยวยา หรือใช้วิธีแกะแคปซูลเทยาผสมกับน้ำเปล่าครึ่งแก้วหรือน้ำที่มีปริมาณ 120 มิลลิลิตร เพื่อให้กลืนยาได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ หลังจากผสมยาแล้วสามารถเก็บยานั้นไว้ในอุณหภูมิห้องได้นาน 24 ชั่วโมงและเก็บในตู้เย็นได้นาน 48 ชั่วโมงห้ามแบ่งยารับประทานร่วมกับผู้อื่นหากผู้ป่วยลืมรับประทานยา...
0 0

Raloxifeneราโลซิฟีน

Raloxifene (ราโลซิฟีน) เป็นยาในกลุ่มเซิร์ม (Selective Estrogen Receptor Modulators SERMs) ใช้รักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ทำให้กระดูกพรุนช้าลงและแข็งแรงมากขึ้น และอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมบางชนิดในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน หรือผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย นอกจากนี้ อาจนำยานี้มาใช้รักษาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Raloxifeneใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยารับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ และควรรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวันใช้ยาให้ครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้ช่วงเวลาของยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาปกติ โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด...
0 0

Rabeprazoleราบีพราโซล

Rabeprazole (ราบีพราโซล) เป็นยาลดกรดหรือยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ ออกฤทธิ์ช่วยลดกรดที่สร้างจากกระเพาะอาหาร ซึ่งจะช่วยลดอาการแสบร้อนกลางอก นำมาใช้รักษาภาวะกรดไหลย้อน กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์–เอลลิสัน (Zollinger-Ellison Syndrome) แผลในกระเพาะอาหาร การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร นอกจากนี้ ยังช่วยฟื้นฟูความเสียหายของกระเพาะอาหารและหลอดอาหารจากการมีกรดเกิน และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย slotxo การใช้ยา Rabeprazoleใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามใช้ยา Rabeprazole ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยไม่ปรึกษาแพทย์ให้รับประทานยา Rabeprazole...
0 0

Quetiapineควิไทอะปีน

Quetiapine (ควิไทอะปีน) เป็นยารักษาโรคทางจิตเวช เช่น โรคไบโพลาร์ ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากโรคไบโพลาร์ และโรคจิตเภท ออกฤทธิ์โดยช่วยปรับสมดุลในสมอง เพื่อช่วยลดอาการหลอน เพิ่มสมาธิและการจดจ่อ ช่วยให้ผู้ป่วยมีความคิดเกี่ยวกับตนเองในแง่บวก รู้สึกกระวนกระวายน้อยลง และอยากทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งยังช่วยปรับอารมณ์และทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น slotxo การใช้ยา Quetiapineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยา Quetiapine พร้อมอาหารหรือระหว่างมื้ออาหารก็ได้ และควรระวังไม่ให้ลืมรับประทานยา เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2...
0 0

Pyrazinamideไพราซินาไมด์

Pyrazinamide (ไพราซินาไมด์) เป็นยาต้านวัณโรค ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย นำมาใช้รักษาวัณโรค แต่ไม่สามารถใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Pyrazinamideใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยา Pyrazinamide พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ และไม่ลืมรับประทานยาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาใช้ยา Pyrazinamide ตามที่แพทย์สั่งจนครบกำหนด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบต่อไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบถัดไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง และวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสมเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น...
0 0

Pseudoephedrineซูโดเอฟีดรีน

Pseudoephedrine (ซูโดเอฟีดรีน) เป็นยาในกลุ่มยาแก้คัดจมูก (Decongestant) ที่ออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดในจมูกหดตัว เพื่อลดและป้องกันการเกิดอาการคัดจมูก แน่นจมูก จมูกอุดตัน จากการที่หลอดเลือดขยายตัว มักใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก เกิดการอุดตันในบริเวณไซนัส หรือในบริเวณท่อระบายของเหลวออกจากหูชั้นใน เช่น การป่วยไข้หวัด โรคภูมิแพ้ต่าง ๆ และสามารถใช้รักษาอาการป่วยอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ได้ด้วย slotxo การใช้ยา Pseudoephedrineก่อนใช้ยา ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากเคยมีประวัติแพ้ยา กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์...
0 0

Propranololโพรพราโนลอล

Propranolol (โพรพราโนลอล) เป็นยาเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blocker) ที่นำมาใช้รักษาความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอก อาการสั่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และใช้รักษาภาวะที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ นอกจากนั้นยังนำมาใช้ในการป้องกันและรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และนำมาใช้เพื่อลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวดไมเกรน slotxo การใช้ยา Propranololก่อนใช้ยาควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากเคยมีประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยาตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ผู้ป่วยควรอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนรับประทานและใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุด เปลี่ยน หรือปรับขนาดของยาด้วยตนเองยาชนิดนี้สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมก็ได้ แต่ควรเป็นเวลาเดียวกันในแต่ละวัน ไม่ควรบด หัก เคี้ยว หรือแกะยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน โดยให้กลืนลงไปทั้งแคปซูลสำหรับยาชนิดรับประทาน (Hemangeol) ที่ให้ในทารก ควรให้ใช้ยาระหว่างที่กำลังให้นมหรือใช้หลังที่เพิ่งให้นมเสร็จแล้ว...
0 0

Propofolโปรโพฟอล

Propofol (โปรโพฟอล) เป็นยาระงับความรู้สึกที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานช้าลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ไร้ความรู้สึก และหลับลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนและระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดหรือการวินิจฉัยโรค โดยนำมาใช้เป็นยาสลบหรือยานำในช่วงเริ่มต้นเพื่อทำให้ผู้ป่วยสลบ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยา Propofol มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยา Propofolใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยา Propofol ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ง่ายหลังจากได้รับยา ซึ่งในระหว่างนั้น แพทย์จะตรวจการหายใจ ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในร่างกาย การทำงานของไต และการตอบสนองของร่างกายอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด xoslot...
0 0

Pregabalinพรีกาบาลิน

Pregabalin (พรีกาบาลิน) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก ใช้รักษาโรคปวดกล้ามเนื้อไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) โรคลมชัก หรืออาการปวดประสาท มีฤทธิ์ชะลอกระแสประสาทที่ผิดปกติในสมอง และลดจำนวนการส่งสัญญาณอาการปวดจากเส้นประสาทในร่างกาย ทั้งนี้ ยา Pregabalin อาจนำไปใช้รักษาอาการอื่น ๆ ได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Pregabalinสามารถใช้ยา Pregabalin พร้อมมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นระหว่างที่ใช้ยาอารมณ์ของผู้ใช้ยาอาจเปลี่ยนแปลงไป ควรให้แพทย์ตรวจอย่างสม่ำเสมอ และควรไปตามที่แพทย์นัดทุกครั้งผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงใช้ยา ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เพราะเด็กที่เกิดมาอาจพิการได้ผู้ป่วยอาจมีภาวะซึมเศร้า หรืออาการซึมเศร้าที่เป็นอยู่นั้นแย่ลง รวมไปถึงอาจมีความคิดฆ่าตัวตายระหว่างใช้ยา ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการดังกล่าวควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวยา ปิดให้สนิท...
0 0

Promethazineโปรเมทาซีน

Promethazine (โปรเมทาซีน) เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ ใช้บรรเทาอาการจากการแพ้ เช่น คัน น้ำมูกไหล จาม ลมพิษ และผื่น อีกทั้งมีฤทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของสารเคมีในสมอง จึงนำมาใช้รักษาอาการเมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน บรรเทาอาการปวดจากการผ่าตัด ใช้เป็นยาระงับประสาทหรือรักษาอาการนอนไม่หลับ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยา Promethazineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยา Promethazine ชนิดรับประทานมักใช้ในเวลาก่อนอาหารหรือก่อนนอน...