0 0

รู้ทันโรคเอดส์

ในอดีต โรคเอดส์ คือโรคติดต่อร้ายแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ใครที่ติดเชื้อเอดส์ในช่วงเวลานั้น จะเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นอย่างมาก ถูกตีตราว่าเป็นพวก มักมากในกาม มีเซ็กซ์มั่วไปทั่วจนทำให้ติดเชื้อHIV หรือ โรคเอดส์! แต่หลังจากโลกได้มีการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์มากขึ้นตามลำดับ จึงทำให้ผู้คนเข้าใจ และเริ่มยอมรับ-เปิดใจ ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์มากขึ้นนั่นเอง งั้นมาดูกันดีกว่าว่า โรคเอดส์ มีสาเหตุ อาการ และการรักษาอย่างไรบ้าง… เครดิตฟรี โรคเอดส์ คืออะไร มาจากไหน?โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี (มีชื่อเต็มว่า Human Immunodeficiency Virus หรือ HIV)...
0 0

รู้ทันโรคเอดส์

ในอดีต โรคเอดส์ คือโรคติดต่อร้ายแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ใครที่ติดเชื้อเอดส์ในช่วงเวลานั้น จะเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นอย่างมาก ถูกตีตราว่าเป็นพวก มักมากในกาม มีเซ็กซ์มั่วไปทั่วจนทำให้ติดเชื้อHIV หรือ โรคเอดส์! แต่หลังจากโลกได้มีการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์มากขึ้นตามลำดับ จึงทำให้ผู้คนเข้าใจ และเริ่มยอมรับ-เปิดใจ ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์มากขึ้นนั่นเอง งั้นมาดูกันดีกว่าว่า โรคเอดส์ มีสาเหตุ อาการ และการรักษาอย่างไรบ้าง… เครดิตฟรี โรคเอดส์ คืออะไร มาจากไหน?โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี (มีชื่อเต็มว่า Human Immunodeficiency Virus หรือ HIV)...