0 0

ว่าด้วยเรื่องของดวงตา

ดวงตา บ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึก แววตาสามารถแสดงออกสื่ออารมณ์โกรธ ทั้งเศร้า เหงา ทุกข์ กังวล หรือแม้กระทั่งความรู้สึก ความสุข หรือเสียใจ เครดิตฟรี ดวงตา ในอุดมคติเป็นอย่างไร? หางคิ้ว หางตา และปีกจมูกต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหางตาเฉียงขึ้นเล็กน้อยจะดูสวยกว่าหางตาตรงและชั้นตาควรกว้าง 1 – 1.5 มิลลิเมตร จึงจะเป็นขนาดที่พอดีความยาวของ ดวงตา และระหว่างตาคือ 3 เซนติเมตร ขนาดของ ดวงตา ในอุดมคติควรมีความยาวของดวงตาและระหว่างดวงตาเท่ากัน กล่าวคือดวงตาของสาวงามจะต้องมีความยาวดวงตาและระยะห่างระหว่างดวงตา 3...