0 0

สรรพคุณของพิษนาศน์

สำหรับถิ่นกำเนิดของพิษนาศน์นั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่ามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในบริเวณใดของโลก แต่ในประเทศไทยนั้น สามารถพบขึ้นทั่วไปในภาคเหนือและภาคอีสาน บริเวณที่เป็นดินทรายในป่าผลัดใบและป่าโปร่งทั่วไป และยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรตามภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณพิษนาศน์ สำหรับนำพิษนาศน์มาใช้ประโยชน์นั้น ส่วนมากแล้วจะนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคทั้งในแบบใช้เป็นตัวยาเดี่ยว และใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องยาในตำรับยาต่างๆ โดยมีสรรพคุณดังนี้ ตำรายาไทยระบุว่า ราก รสจืดเฝื่อนซ่า ขับน้ำ ขับพิษภายใน แก้คางทูม แก้ฟกบวมตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ ส่วนตำรายาพื้นบ้านระบุว่า ราก ช่วยลดไข้ในเด็ก บำรุงน้ำนม แก้ฝี แก้พิษงู บำรุงน้ำนม และใน บัญชียาจากสมุนไพร ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา...
0 0

สรรพคุณอันหลากหลายของแอลคาร์นิทีน

แอลคาร์นิทีน (L-carnitine) หรือ คาร์นิทีน (carnitine) มาจากภาษาละติน แปลว่า เนื้อสด เนื่องจากครั้งแรกสกัดได้ จากกล้ามเนื้อของหมูคาร์นิทีน มีโครงสร้างเป็น quaternary amine เป็นสารที่สร้างในตับ และไตของคนเรา คาร์นิทีน เป็นสารประกอบจตุรภูมิของ (L-carnitine) แอมโมเนียมที่สังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนสองชนิด คือ ไลซีนและเมธไทโอนีน ในการสังเคราะห์คาร์นิ-ทีน ภายในร่างการอาศัย cofactor ได้แก่ วิตามินซี, ไนอะซิน, วิตามินบี และเหล็ก โดยสามารถใช้พลังงานจาก...
0 0

สรรพคุณของสารสกัดเปลือกสน

P.pinaster , ต้นกำเนิดมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นลุ่มน้ำภาคเหนือเช่น ตูนิเซีย , แอลจีเรีย และ โมร็อกโก ภายหลังยุคล่าอาณานิคม จึงแพร่กระจายในยุโรป . คาบสมุทรเคป ในช่วงปีปลายศตวรรษที่ 18 และในยุคเริ่มต้น ศตวรรษที่ 19 (1825 – 1850) P.pinaster ปลูกในเชิงพาณิชย์เป็นทรัพยากรป่าไม้ ในส่วนของยุโรปขายมากใน โปรตุเกสและภาคเหนือของสเปน ไปยังตอนใต้และตะวันตกของฝรั่งเศส ,อิตาลี ,โครเอเชีย เครดิตฟรี ในปัจจุบันสารสกัดจากเปลือกสน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการความงามและสมุนไพรเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีต่อการบำรุงผิวพรรณ...
0 0

สรรพคุณของมะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ โดยเชื่อกันว่าน่าจะอยู่บริเวณประเทศบราซิล แล้วจึงมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณภูมิภาคอื่นๆของโลก เช่นในทวีปแอฟริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป และทวีปเอเชีย สำหรับในทวีปเอเชียนั้น เมื่อประมาณศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้นำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เข้ามาทดลองปลูกในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะตามชายฝั่ง ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดี เครดิตฟรี ต่อมาจึงมีการขยายปลูกเพื่อการค้ามากขึ้น จากนั้นจึงมีการขยายพื้นที่ลงมาทางประเทศศรีลังกา และเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเลเชีย และเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ ส่วนในประเทศไทยนั้น มะม่วงหิมพานต์ ถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2444 โดยถูกนำเข้ามาจากประเทศมาเลเชีย โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี เทศาภิบาลจังหวัดตรัง ซึ่งนำมาทดลองปลูกครั้งแรกที่จังหวัดตรัง ปรากฏว่าได้ผลดี จากนั้นจึงเริ่มนิยมปลูกมากขึ้นในภาคใต้...
0 0

สุดยอดสรรพคุณของชะมวง

ชะมวง จัดเป็นพันธุ์พืชท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย พม่า มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมักจะพบตามป่าดิบชื้นทั่วไป รวมถึงที่ราบลุ่มที่มีความชื้นพบสมควร ซึ่งมักจะพบตามป่าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 เมตร ขึ้นไป สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศ แต่จะพบได้มากในแถบพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ส่วนภาคอื่นๆจะพบได้ประปรายบริเวณใกล้แม่น้ำลำคลองหรือลำห้วย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณชะมวง ชะมวงนับเป็นพืชพื้นเมืองของไทยมาช้านานแล้ว โดยเฉพาะในภาคใต้ ดังนั้นจึงมาการนำส่วนต่างๆของชะมวงมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ยอดอ่อนหรือใบอ่อนที่มีรสเปรี้ยวสามารถนำมารับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือนำไปใช้ปรุงอาหารหลายประเภท เช่น แกงส้ม ต้มส้มปลาไหล...
0 0

ประโยชน์ดีๆของต้นนมวัว

ต้นนมวัวเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตั้งแต่จีนตอนใต้ (มลฑลกวางสีและยูนาน) อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา พม่า ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย และนิวกินีตะวันตก โดยในประเทศไทยจะพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะพบได้ในบริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1600 เมตร เช่นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ รวมถึงบริเวณชายหาดทั่วไปด้วย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณต้นนมวัว ต้นนมวัวถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพรตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ มาทำยาสมุนไพรได้ตามที่ตำรายาไทยระบุไว้ดังนี้ แก่น ใช้เป็นยาบำรุงน้ำนม ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วในสตรีหลังคลอด เป็นยาบำรุงร่างกายหลังเจ็บป่วย...
0 0

สรรพคุณของตาล

มีการสันนิษฐานว่าถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของตาลอยู่ในทวีปแอฟริกา ต่อได้มีการกระจายพันธุ์มาทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศอินเดีย แล้วจึงได้แพร่มาสู่แถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในปัจจุบันพบว่าปลูกกันมากใน ประเทศไทย พม่า นิวกีนี และในแอฟริกา ส่วนประเทศไทยน่าจะมีการเริ่มการปลูกครั้งแรกบริเวณแถบเมืองท่าของจังหวัดภาคใต้ในอดีต สำหรับในปัจจุบันพบมากบริเวณ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สงขลา นครปฐม เป็นต้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณตาล ตาลโตนดเป็นพืชสารพัดประโยชน์ โดยทุกส่วนของตาลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ช่อดอกของตาล หรือที่เรียกว่า “งวงตาล” มีอยู่ 2 ชนิด คือ ตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งสามารถใช้ทำน้ำตาลได้ทั้งสองชนิด ผลของตาล...
0 0

สรรพคุณของถั่วแระต้น

ถั่วแระต้นบางข้อมูลระบุว่ามีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่บางข้อมูลระบุว่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แต่ในปัจจุบันก็สามารถพบเห็ได้ทั่วไปใน 2 ภูมิภาคดังกล่าว สำหรับในประเทศไทยถือว่าถั่วแระต้นเป็นพืชที่มีในประเทศมานานแล้ว โดยสามารถพบเห็นได้เกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานจะพบเห็นได้มากกว่าภาคอื่น โดยสามารถพบได้ตามที่รกร้างว่างเปล่าต่าง ๆ บริเวณสองข้างทางรวมถึงในชายป่าที่โล่งแจ้ง เป็นต้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณถั่วแระต้น มีการนำถั่วแระมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ฝักอ่อน ของถั่วแระสามารถนำมาใช้เป็นผักสดในการรับประทานกับน้ำพริกต่าง ๆ ส่วนเมล็ดแก่ยังสามารถนำมาคั่วรับประทานเป็นของว่าง เช่นเดียวกับถั่วอื่น ๆ สำหรับใบและฝักของถั่วแระต้นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ยังสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ เพราะมีโปรตีนสูง ในเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งยังนิยมนำถั่วแระต้นมาปลูกเพื่อใช้ในการเลี้ยงครั่งเพราะสามารถเลี้ยงครั่งได้ดี และยังปลูกง่านทนแล้งได้เป็นอย่างดี ส่วนสรรพคุณทางยาของถั่วแระต้นนั้นตามตำรายาไทยได้ระบุถึงสรรพคุณไว้ว่า...
0 0

คำเงาะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

คำเงาะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณเขตร้อนของประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง แล้วจึงได้แพร่กระจายพันธุ์ไปยังทางเหนือและใต้ เช่น บราซิล เม็กซิโก อาเจนตินา และทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้น ปัจจุบันพบแพร่กระจายทั่วโลกในประเทศเขตร้อน และอบอุ่น ในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศในอเมริกากลาง และเอเชีย สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ว เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณคำเงาะ คำเงาะนิยมใช้ปลูกกันเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม เพราะมีผลที่ออกเป็นกลุ่ม ๆ มีสีแดงสดดูสวยงาม และยังสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี ส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดใช้ทำเป็นสีสำหรับแต่งอาหาร โดยจะให้สีส้มแดง หรือสีแดงอมส้มใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น แต่งสีเนย สีไอศกรีม ฝอยทอง...
0 0

สรรพคุณคันทรง

เชื่อกันว่า คันทรงเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีเอเชีย (เพราะชื่อทางวิทยาศาสตร์มีปรากฎชื่อของทวีปเอเชียด้วย) แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในภูมิภาคไหนของทวีปเอเชีย แต่สำหรับในประเทศไทยสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือจะพบได้มากกว่าภาคอื่น และจะพบได้ตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป หรือตามป่าละเมาะป่าตามพื้นราบทั่ว ๆ ไป หรือป่าดงดิบรวมถึงตามชายหาดหินปูนในภาคใต้ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณคันทรง มีการใช้ประโยชน์จากคันทรงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ใบอ่อนและยอดอ่อนนำมาลวกหรือ ใช้รับประทานสดๆ เป็นผักจิ้ม น้ำพริก เช่น น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกตาแดง หรือใช้นำมาผัดกับน้ำมันหอย ใช้ทำแกงส้ม แกงเลียง นำมาใส่ในแกงแคร่วมกับผักอื่น ๆ นำใส่ในแกงขนุน ทำแกงผักคันทรงกุ้งสดก็ได้ ส่วนผลใช้เป็นยาเบื่อปลา...